Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.10.2010 14:34 - История на радиотехническите войски.-12
Автор: bna Категория: История   
Прочетен: 21190 Коментари: 18 Гласове:
3

Последна промяна: 27.12.2010 14:21


Учение по електронна война (EWTR -3B)
    От 28.11.2005г. до 02.12. 2005г. се проведе първото учение на РЛС, осигуряващи с радиолокационна информация интегралната система за ПВО на NАТО (NATINADS) под името EWTP-3B. В него взеха участие личният състав и радиолокационната техника от поделенията:    34820Батак, 36510Полски градец,  36510Полски градец, 42240 –  Балчик, 42520Щръклево и 36510 – Медковец. През трите последователн дни за обучение от 29.11 до 01 12.2005г. бяха извършени 6 (шест) полета на самолет, поставящ смущения. При тези полети бяха демонстрирани различни видове смущения, създавани от апаратурата за активни смущения тип ALQ - 167.
   Личният състав и радарите работеха съгласно приетия тренировачен план и разработените документи, регламентиращи учението. Личният състав, експлоатиращ РЛС от поделения:
34820Батак, 36510Полски градец, 42240 –  Балчик, 42520Щръклево и 36510 – Медковец, участваха в реална тренировка за водене на електронна война. Операторите на радарите повишиха практическите си знания и умения за работа на РЛС в условият на сложна радиотехническа обстановка. Операторите на РЛС отработиха въпросите за регистриране, действие и докладване на активни шумови смущения.
   Личния състав, участващ от оперативния център за въздушен сувернитет (ASOC), повиши практическите си знания за обработка на получаваната радиолокационна информация при работа на РЛС в условия на смущения. Определянето на самолета, поставящ смущения при изключен Mode 3A в ASOC, се осъществи по триангулационния метод.
   За постигнати отлични резултати на учението допринесоха кадровите военнослужащи: подполковник Любомир Кирилов Тенчев – под. 22800, майор Илиян Стилиянов Антонов, подполковник Иван Господинив Иванов – под. 24980, капитан Димитър Колев ганчев – под. 24980, старши лейтенант Ивайло Петков Иванов – под. 34820. старши лейтенант Красимир Стефанов Марков – под. 36510, старши лейтенант Александър Найденов Александров – под. 42240, старши лейтенант Васил Атанасов Йорданов – под. 42520.


   3.1.2. Трети радиотехнически полк – 3 – рmn

     Запостигнати високи резултати и успехи по БГ и БП 3-ти ртп е излъчван като първенец в системата на РТВ непрекъснато от 1963г. доimage 1966г., а рлв – Братово е първенец от 1961 до 1964г..
   През февруари 1972г. е връчено бойно знаме като синвол на войнска чест, доблест и слава. Знамето е връчено от замесник-министъра на Народната отбрана, той и командващ ПВО и ВВС генерал-лейтенант Христо ДОБРЕВ.
   През 1977г. аорлв – Братово е удостоен със званието "Първенец imageв социалистическото съреднование в системата на ПВО и ВВС и му е връчено знамето "Първенец в социалистическото съреднование".
   От 25.05 до 12.06.1975г. 3-ти ртп участва в дивизионно тактическо учение (ДТУ) с бойни стрелби на полигона в СССР, като осигурява бойните действия на ИА и ЗРВ на оценка "ДОБЪР".
   От 18.06. до 19.07.1979г. 3-ти ртп участва в ДТУ с бойни стрелби в два етапа:
   – Първи етап – на територията на НРБ. Открива 62 цели от 70 самолета. С прт РЛС извършва маньовър на учебни и запасни позиции. Осъществени са насочвания по 46 групи самолети. Осигурени са 36 прехвата, от които 10 по АСУ.
   – Втори етап – на полигон в СССР. В зоната на видимуст на РЛС прелитат 27 цели от 33 самолета и 4 мишени. Осигурени са 13 групи изтребители от 29 самолета и са осъществени 13 насочвания.
   От 28.09. до 30.09. 1982г 3-ти ртп участва в оперативно-тактическо учение на армиите от страните, учснички във Вършавския договор, "Щит - 82". Развръща четири допълнителни рлп за уплатняване на РЛ поле.
    – Първи етап – на територията на НРБ.     – Втори етап – на полигон в СССР. (не е проведен)
   През май 1985г. 3-ти ртп участва в двустранно многостепенно КЩУ с войските от страните учаснички във Вършавския  договор "Гранит - 85". Развръща рлп в района на с. Кортен, Старазагорско.
   През 1986г. 3-ти ртп участва в РЛО на бойните стрелби по мишени Д-7 и ЦП-100 на полигона в ШАБЛА.
   За осигуряване изпълнението на морските задачи от авиацията през лятото на 1986 и 1987г. – 3-ти ртп развръща рлп в района на с. Жегларци.
   От 20.07. до 28.07 1988г. 3-тиртп участва в ДТУ с бойни стрелби в състава на 2-ра дПВО. По време на бойните стрлби открива и съпровожда 16 цели и 10 мишени
   От 17.10. 1999г. 3-тиртп участва в оперативно-стратегическо КЩУ "Есен–99" в два етапа:
   – Първи етап – РЛС СТ-68У и ПРВ-13 от рлв – Маломир участват в занаятие на тема: "Иследване на възможностите за откриване, съпровождане, предаване на данни за полета на тактически ракети от типа Р-65 и Р70".
   – Втори етап – 3-ти ртп участва в занаятие на тема: "Определяне на координатите на кораб, търпящ бедствие, чрез пеленговане на самолет разузнаващ кораба". 3.1.3.Радиотехнически батальони

Под. 28050 – Божурище


    През април-юни 1986г. се провежда подготовка на личния състав за участие в два етапа на ДТУ с бойни стрелби под ръководството на командващия ПВО и ВВС. По време на втория етап се провеждат стрелби на полигон в СССР. Оценката от стрелбите и РЛО е ОТЛИЧЕН.image
image
   През февруари-април 1988г. отново се извършва подготовка за участие на под. 28050 в двата етапа на тактическото учение с бойни стрелби на 1-ва дПВО под ръководството на командващия ПВО и ВВС. Вторият етап е с бойно стрелби на полигона в СССР. Оценката отново е ОТЛИЧЕН.image стр.197
   Тренировките и подготовката на личния състав, учстватащ в учението, се извършват в съответствие с БКП – част II и основно се осъществпват по автоматизиран способ. Особеност е предаването на бойна информация за скоростни и височини, малоразмерни и нисколетящи цели.
    През пролетта на 1999г. по време на конфликта в Косово бойните разчети и техника на батальона водят непрекъснато РЛР и осигуряват с РЛИ ЗРВ и системата за управление.
   Разчетите на РЛС и КП работят в инзвъредно сложна радиолокационна обстановка и огромно количество РЛЦ от всякакъв тип. Инжинерно-техническият състав осигурява поддържането на РЛТ, практически без да сеснема от готовност в условията на недостиг от ЗИП.
   Свързочните специалисти осигуряват непрекъснатостта на управлението и наговата устойчивост. Това са дни, през които се подлагат на изпитание професионализмът и нивото на подготовка на всички специалисти от батальона.
  Под. 28540 – Труд
    Водената през годините БП е насочена към повишаване индивидуалното майсторство на специалистите за откриване и съпровождане на въздушните цели и предаване на информация за тях и сглобяване на бойните разчети и подразделения. Ежегодно като завършек на подготовката се провеждани тактически учения с бойните подразделения и участие в тренировките с реално обозначаване на въздушните цели. Ученията с под. 34800 се провеждат заедно с тези на под. 28540 и в повечето случаи се съчетават с летателно-техническите учения на ИА. Поделението като част от системата за ПВО участва във всички национални и колиционни учения, провеждани на територията на страната.
    До голяма степен обемът на задачите, които изпълнява под. 28540, зависят от планираните задачи за цялата система за ПВО и в частност на осигуряваните ИА и ЗРВ.
   Дълги години авиобаза – Граф Игнатиево е начело по отношение въвеждането на въоръжение на нова авиационна техника и по изпълнението на уникални авиационни задачи. Летището като правило е използвано за обучение на млади летци и за приучаване на нови типове самолети. То е единственотобългарско военно летище, на което се носи БД от създаването му до днес. Авиополкът в най-силните за българската авиация години изпълнява годишен нальот от 3500 до 4000ч. За пример може да се посочи 1986г. когато са налетени 4070ч. в рамките на 6390 полета. стр. 198
   Отговорността на задачите и интензивността на полетите от осигуряваното летище поставят на силно изпитание професионализма на командването на под. 28540, личния състав от управлението на под. 28540 и под. 34800. Поради тези причини под. 34800 е едно от поделенията в РТВ с най-много РЛТ на въоражение. В управлението на поделението са обектите от АСУ ВП-02 и ВП-11. Характерен епизод от осигуряването на авиополка е проведеното през есента на 1972г. учение, отработва се задача по отразяване на масиран въздушен удар на противника. За целта целият авиополк се вдига във въздуха за 6 мин. и 40сек. и се насочва за прихващане на целите. Учението е отлична атестация за подготовката на разчетите на РЛС, АСУ и КП.
    Всички собствени самолети и въздушни цели са открити и съпроводени, а авиополкът изпълнява поставените му задачи. Учението е и първореално използване на нововъведения обект от АСУ ВП-11.
   Като съществен момент от БП на поделението се откроява осигуряването на бойните стрелби на полигон в СССР. Под. 28540 участва във всички стрелби с отделни военнослужащи или разчети. Особено отговорно е това участие, когато стрелбите се провеждат от осигуряваните ИА и ЗРВ. За времето от създаването на под. 28540 през 1968г. 19-ти иап провежда бойни стрелби на полигон в СССР шест пъти – през 1973, 1979,1980, 1982, 1984 и 1987г. а подразделенията на ЗРВ – 15 пъти. Съществена е ролята на поделението не само по времето на провеждане на бойните стрелби, но и по време на тяхната подготовка. Характерн за подготовката на ЗРВ са провежданите тренировки в съвместния КП по управлението на огъня и занаятоята за допуск до реалните стрелби.
   През последните години авиобаза Граф Игнатиево е домакин на четири многонационални учения –  "Кооператив кий 2001", "Самотна котка 2002", "Кооператив кий 2003" и "Кооператив кий 2005".

  Под. 34800 – Труд
   През годините под. 34800 участва във всички провеждани от системата за ПВО тактически учения, тактически учения с бойни стрелби и реални тренировки.
    Съществен принос за отличното представяне на ученията, бойните стрелби и РЛО на полетите на авиацията имат: подполковник Дочо Брънзелов – началник на РЛС П-37, а по-късно командир на под. 34800; подполковник Васил Асиев и майор Никола Ковачев началници на ПРВ; подполковник Цанко Пеев и капитан Цветан Каламов – техници на РЛС П-37; старшините Костадин Кацаров, Борис Борисов, Сталю Сталев, Генади Манолов, Димитър Силаков, Грозьо Петърчев, Георги Дружев, Димитър Ламбрев, Атанас Кръстенов – старши оператор на РЛС и ПРВ.
   Многократно поделението е класирано на търво място в системата на РТВ за отлични резултати в бойната и политическа подготовка (БПП). Отличник по БПП е майор Никола  Ковачев – началник на ПРВ-13 в под. 34800 – Труд.
  Под. 36910 – Балчик
    Под. 36910 – Балчик има изградени традиции в усъвършенстването на методиката и БП на РТВ. Също успешно експерементира в своя състав "Програма за БП на РЛ специалисти и войскови единици от БА". Под. 36910 – Балчик взема учасие в бойни стрелби на полигон в СССР през 1975г и 1987г. В периода от 1985 до 1988г. осигурява в РЛ отношение  ИА и ИБА с изнесени РЛС на позиция  – с. Жегларци за полети на пределно малки височини в района на Добружа.
   През 1997г. на позицията на под.36910 – Кранево е заснет учебен филм на тема "Носене на БД при нарушаване на въздушното пространство" от киностудията на БА. Учебни филми са създадени и с помощаimage на катедра РТВ от ВВУАПВО "П“ Волов" – Шумен. В поделението се провеждат и до днес войскови стажове на курсанти от факлутет ПВО и КИС в Шумен.
   Под. 36910 – Балчик многократно участва в РЛО на бойните стрелби на ЗРВ и ИА на ЗП – Шабла.   стр.201 Под. 32720 – Радишево
   Поддържането и усъвършенстването на бойното сглобяване през годините се осъществява с участието в планови комплексни тренировки с реално обозначаване на въздушните цели и контролни полети, като и носенето на непрекъснто БД и участие в редица съвместни учения на територията на страната и в СССР, както и по собственплан. Най-ясна представа за състоянието на подготовката и сглобеността на подразделенията и разчетите се вижда от оценките, давани на поделението по време на годишните анализи и отчетите за отчитане на социалистическото съреднование и състоянието на БПП на 1-ва ртбр през годините и провежданите съреднования "Най-добър в специалността".
   1969г.
    Отличници по бойна и политическа подготовка: старшина Никола Иванов; старшина Иван Василчин; старшина Митьо Колов; старшина Нино Ниновски; старши сержант Христо Батов; старши сержант Петър Христов, старшина Георги Здравков.
    "Най-добър в специалността":
   II място: СО на РЛС (старши оператори) на РЛС (сантиметров диапазон) – старшина Христо Батов; младши сержант Йордан Симеонов – планшетист.
   III място СО на РЛС (метров диапазов) – старши сержант Петко Нанковски; СО на АСУ – старшина Иван Василчин.
    През същата година военнослужащи от поделението участват и в проведеното вътрешно първенство на бригадата по ски. На първо място в слалома индивидуално се класира старшина Иван Шопов, а поделението е второ в слалома и спускането, като комплексно се класира на трето място и получава флагче.

    1970г.
    Отличници по бойна и политическа подготовка: старши сержант Венко Личев; старши сержант Димитър Илиев; старшина  Георги Здравков; старшна Никола Иванов; старшина Иван Василчин; старши сержант Иван Иванов; старшина Христо Батов; старши сержант Борислав Иванов.
   Разчетите участват и се представят отлично на проведеното учение "Зенит-70" за времето от 13 до 16.07.1970г. Командирът на 1-ва  стр.201 ртбр изказва служебна благодарност на: майор Тодор Пейков, майор Тотю Саралиев, старшините – Митьо Колов, Петър Христов, СТ. Стойчев, Никола Иванов, старши лейтенант Борислав Иванов.

    1971г. 
  
"Най-добър в специалността":
   I място: СО на РЛС (метров диапазон) – старшина Петко Нанковски; оператор на РЛС (см. диапазон) – младши сержант Никола Димов; планшетист – младши сержант Петър Тодоров.
   II място: operator  на РЛС (метров диапазон) – редник Георги Георгиев; Р/телеграфист – редник Коста Костов; Р/релейчик – редник Димитър Димитров.
    III място: СО на РЛС (метров диапазон) – старшина Петър Христов.
   Под. 20090 се награждава с флагче, излъчило най-добър в специалността "Оператор на РЛС" и "Планшетист". Комплексно поделението е класирано на II място.
   През 1972г. разчетите участват и се предсравят отлично на проведеното ДЩУ с бойни стрелби в СССР "Дружба -72"

   1972г. 
    "Най-добър в специалността":
   I място: СО на РЛС (метров диапазон) – старшина Петър Христов; старши Р/релейчик – старшина Дончо Лалов.
   II място: СО на ПРВ – старшина Христо Батов.
   Под. 20090 се награждава с флагче, излъчило най-добър в специалността "СО на РЛС (сантиметров диапазон) и "Радиорелейчик".
   В поделението е сформирана школа за подготовка на свързочни специалисти – радиотелеграфисти и радиорелайчици, за нуждите на бригадата. Приемани са войници от Софийско, Толбухинско, Пернишко, Ловешко, Плевенско, Михайловградско, Варненско, Благоевградско, пловдивско, Хасковско и кюстендилско военно окръжие, като техния брой е достигнал до 80-90 души.
   През годината всички разчети работят с голям ентусиазъм, професонализъм и фсеотдайност, като подразделенията са излъчвани многократно за месечни първенци, а в крайното класиране за годината на I място е излъчен рлв – Радишево и връчено флагче "I място в социалистическото съреднование за 1974г." Също така от рлв – Радишево е излъчен  "Най-добър разчет на РЛС": П-15 – с началник подполковник Тотьо Иванов Саралиев; П-12 – с началник капитан Петко Пешев Нинов; ПРВ -10 – с началник майор Владимир Великов Миков. Излъчен е отличен радиовзвод с командир лейтенант Христо Георгиев Трендафилов и отличен телефонен взвод с началник майор Въто Димитров Вътов.
   В крайното класиране за годината орлв – Радшево заема II място.
   Подобно е положението и през 1975 и 1976г., като с орлв са проведени и тактически учения за повишаване на практическата натовареност на разчетите за работа с условия на сложна въздушна, земна, радиоелектронна, радиационна и химическа обстановка. стр.202

    1977г. 

    Класирано е на II място рлв – Радишево с командир подполковник Георги Димитров Георгиев и ЗКТЧ подполковник Здравко Христов Маринов.
   През годините разчетите участват в проведеното дивизионно тактическо учение с бойни стрелби на полигон в СССР (Астрахан) "Дружба - 77" през месеците юни и юли. Темата на учението е "ОсигуряванеБД на съединение ПВО за отразяване на внезапни масирани удари на авиацията на противника в условия на сложна въздушна, електронна и земна обстановка". Орлв участва във сформирането на трета запасна рл рота – Ашулук, в състав от П-12 и ПРВ-9. Запример се посочват учасниците лейтенант Златановски, старшина Нанковски и старшина Лалов.
   "Най-добър в специалността":
    I място: СО на ПРВ – старшина Христо Батов.
    III място: Ст. Р/телеграфист – старши сержант Иван Ванев.
   Под. 20090 се награждава с флагче, излъчило най-добър в специалността "СО на ПРВ" и "Оператор на РЛС (сантиметров диапазон)".

    1978г. 
    Класирано е на III място орлв – Радишево с командир подполковник Иван Несторов Пенчев, ЗКПЧ – подполковник Иван Петров Георгиев, НЩ – майор Веселин Маринов Нанев.
   На II място е рлв – Радишево от рлв с командир подполковник Георги Димитров Георгиев и ЗКТЧ подполковник Здравко Георгиен Маринов.
   Орлв – Радишево участва в 7 контролни полета и 10 реални тренировки, както и в учението "Гранит - 78". Също така се съкращава времето за събиране и развръщане на РЛС с 10-12%, като батальонът е на I място. Също така от него е излъчен "Най-добре подготвен СО и радиотелеграфист".
   На 01.01.1978г. е сменено условното наименование на 1-ва ртбр от под. 80730 на под. 24980. Подразделенията на орлв – Радишево също променят своите номера, както следв:
   – под. 20090 – Радишево на под. 32720;
   – под. 20090А – Радишево на под. 44250;
   – под. 10070 – Каменец, на под. 44230;
   – под. 10150 – Д. Митрополия на под. 42960.

    1979г. 

    Класирано е на III мястоорлв – Радишево с командир подполковник Веселин Маринов Нанев,ЗКПЧ – подполковник Иван Петров Георгиев, НЩ – подполковник Здравко Христов Маринов. стр. 203
   От 303 оценки 276 са отличен, 26 – добри и 1 – удовоетворителен, като е постигнат КБЕ от 0,97 при заповядан 0,92. РЛС са проработили общо 6729 часа, със 7 аварии и 42 часа авариен престой.
   Поделението е оценено от командването на бригадата на III място за участие в реални тренировки, а КП – на I място за най-добре поддържана техника, най-добре подготвени оператори и планшетисти.
   Ексериментално от 15.10.1979г. е заповядано в под. 32720 да се организира подготовката на операторския състав по програма и разчет на часовете, предвидени в учебната програма.
   През 1980-1984г. под. 32720 се представя успешно във всички провеждани контролни полети и реални тренировки, като получава едни от най-високите оценки и са излъчени най-добре подготвени офицери в КП, оператори и радиотелеграфисти. През 1981г. поделението е на I място и завоюва знамето "1300 години България".
  За 1985г.орлв – Радишево се класира комплексно на III място, като батальонът е командван от подполковник Веселин Маринов Нанев, ЗКПЧ – Пламен Борисов Йончев, НЩ – подполковник Ганчо Тодоров Ганчев и ЗКТЧ – Петко Пешев Нинов. РЛП – Каменец с командир капитан Михаил Георгиев Цанков се класира на I място като подразделение. През годината разчетите участват и се представят отлично при РЛО на бойните действия на ИА и ЗРВ по време на учението "Гравит - 85". На орлв е поставена задача да изнесе и развърне П-12 и подвижен КП от рлв – Радишево на позиция в района на с. Караманово, рлп – Каменец да получи и развърне РЛС П-37 от комендатурата в с. Каменец и ПРВ-13 от комендатурата в Граф Игнатиево. В рлп – Каменец се развръща подвижен КП на орлв – Радишево и на позицията се организира СПН на авиополк по схема. За РЛО на авиацията в КП на орлв – Радишево се организира приемане, обработване и оповестяване на РЛИ от рлв – батак, рлв – Смилец, рлв – Караманово и рлп – Каменец.
   През същата годин ворлв се организира и провежда курс с офицери на длъжност "Командир на рота и приравнените кън нея".
   През 1986г. разчетите на орлв участват в дивизионно тактическо учение с изпълнение на бойни стрелби на полигон в СССР през месеците юни и юли, под условното наименование "Дружба -86". Целта е да се провери реалността на плановете за БГ и мобилизация; да се усъвършенствува подготовката на командирите, сглобеността и трениреността на ПБР в КП за скрито нарастване на готовността за водене на РЛР и РЛО бойните действия на дивизията за отразяване масираните удари на въздушния противник в условия на използване на високоточни оръжия и сложна радиоелектронна обстановка. РЛР и РЛО на ПВО и въздушните и противовъздушните боеве на дивизията при отразяване на масираните удари на въздушкия противник. стр-204
   За 1986г. орлв се класира комплексно на III място, като поделението е командвано от подполковник Веселин Маринов Нанев, ЗКПЧ – Пламен Борисов Йончев, НЩ – подполковник Ганчо Тодоров Ганчев. А рлв Радишево с командир майор Емануил Методиев Никифоров се класира на II място. Поделението участва през годината в 5 контролни полета и 13 реални тренировки. Излъчено е за постигнати най- добри резултати в носене на ежедневно БД и РЛО учебно-бойната дейност на ИА, като са осигурени 143 летателни смени и са допуснати само 3 добри оценки.
   Приотчитане на резултатите от съреднованието "Най-добър в специалността" батал"онътсе класира комплецсно на III място, като излъчва следните първенци: СО на РЛС (метров диапазон) – старшина Антон Михайлов Транколов; СО на РЛС (сантиметров диапазон) – старши сержант Пламен Иванов Пртков; СО на РЛС –  ПРВ – старшина Иван Нейков Ванев.
   През 1987г. орлв отново се класира с най-добри резултати в носенето на ежедневно бойно дежурство и РЛО учебно-бойна дейност на ИА, като участва в 8 реални тренировки и 6 контролни полета.
   Под. 36010 – Медковец участва в ученията "ЩИТ" – 1982, 1984 и 1986г. с по около 10 души личен състав извън рамките на страната.
   Днес поделението е неразделна част от бригадата при провеждане на контролни полети и реални тренировки, които са значително по-малко, но за сметка повишеното качество от модернизацията на РЛС и високата подготовка на личния състав. Успешно се изпълняват и задачите по РЛО на авиацията, като поделението не допуска проваляне на полети и работи ефективно с колегите от СПУ – Радишево и Медковец. Под. 44380 – Ямбол
    Бойната подготовка в под. 44380 – Ямбол е организирана и се води в съответствие с действащите програми и курсове за обучение на специалистите от РТВ –  ВВС.
   На 23 и24.09.1998г. личния състав, бойната техника на под. 44380 и подчинените му поделения участват в провеждането на оперативно-тактическо двустепенно КЩУ с привличане на войски за обозначаване под ръководството на началника на ГлЩ на ВВС "Септември – 98", на което се получава оценка ДОБЪР. На 23.11.1998г. участва в проверка на дежурните сили и средства чрез контролен полет.
   През 1999г. под. 44380 – Ямбол участва в провеждане на 18 тренировки с условно обузначаване на въздушните цели под ръководствотоimage на командира на кПВО и една проверка на дежурните сили и средства чрез контролен полет. От 08 до 10 юни 1999г. участва в РЛО полетите на авиацията и стрелбите по въздушна мишена ЦП-100 на полигон  Шабла. От 25 до 28.10.1999г. участва в провеждане на "ЕСЕН – 99", като изнася РЛС и ПРВ от под. 48610 и ги развръща на позиция – Хасково за участие в практическото занаятие на тема: "Изследване възможностите на РЛС за откриване, съпровождане и предаване на данни за полета на тактически ракети от типа Р-65 и Р-70.
   На 19.04.2000г. с личния състав и бойна техника на под.36510 – Полски градец е проведено тактическо учение. Поставените цели и задачи са изпълнени на оценка ДОБЪР. От 06 до 09.06.2000г. под, 44380 – Ямбил учства в РЛО прелитането на авиацията за изпълнение на стрелби по въздушна мишена ЦП-100. През 2000г. участва в провеждането на 14 тренировки с условно обозначаване на въздушните цели под ръководството на командира на кПВО, една тренировка с реално обозначаване на въздушните цели и един контролен полет.
   На 20 и 21.03.2001г. с под. 48610 – Маломир е проведено двудневно показно тактическо учение. Постигнатите резултати са на оценка ДОБЪР.
   На 04.04 и на 08.06.2001г. под. 44380 участва в проверката на дежурните сили и средства чрез контролен полет. Оценките са отлични. От 02 до 06.05.2001г. РЛ средствата от състава на под.44380 участват в РЛО на въздушния компонент по време на подготовката и провеждането на парад по случай деня на храбростта и празника на БА – 6май. На 15.08.2001г. под, – 44380 участва впровеждането на тренировка с с реално обозначаване на въздушните цели. От 24 до 28.09.2001г. участва в провеждането на стратегическо-оперативно КЩУ "Есен –2001" с привличане на войски за реално обозначаване на полигоните КОРЕН, КРАПЕЦ И ШАБЛА.
   На 17.10.2002г. е проведено показно тактическо учение с под. 36510 – Полски градец. Постигнатите резултати са на оценка ДОБЪР. На 14.08.2002г. под. 44380 – Ямбол участва в провеждането на тренировка с реално обозначаване на въздушните цели, а от 21 до 27.09.2002г. осигурява в РЛ отношение полетите на авацията за провеждане наimage стрелби по въздушна мишена ЦП-100 на полигон Шабла. стр.206
   Na 28.03.2003г. е проведено тактическо учение с под.18840 – Братово. Постигнатите резултати са НА оценка ДОБЪР. От 24.03.2003г. участва със сили и средства за РЛР и контрол на полетите на съюзническата авиация на летище Сарафово по време на военните действия в Ирак. На 22 и 23.о4 под. 44380 – Ямболучаства в съвмесна тренировка по БГ и комплексна тренировка с реално обозначаване на въздушните цели. От 29.08 до 05.09. 2003г. участва в провеждането на КЩУ "Кооператив кий 2003", а от 23 до 26.09.2003г. – в национално КЩУ с реални действия на войски и сили  "Есен – 2003", като на 19.09.2003г.е проведена тренировка с реално обозначаване на въздушните цели. На 17 и 23.03 и на 14.04.2003г. под. 44380 – Ямбол Учсатва в тенировка с реално обозначаване на въздушните цели за демонстрацияготовността за изпълнение на задачата контрол и охрана на въздушното пространство в рамките на интегрираната система ПВО на НАТО. На 23 и 24.10.2003г. е проведено показно тактическо учение с управление на под. 44380 – Ямбол. От 29 март 2003г. РЛС П37МВ от под. 36510 – Полски градец носи непрекъснато БД и предава РЛИ по автоматизиран способ.
  На 25.03.2004г. е проведено показно тактическо учение с под.36510 – Полски градец. На 28.04 и на 24.08 под. 44380 – Ямбол участва в провеждане на тенировка с реално обозначаване на въздушните цели, а на 26.10.2004г. – в проверка на дежурните сили и средства чрез контролен полет, като постигнатите резултати са отлични. От 04 до 08.10.2004г. участва в РЛО полетите на авиацията с бойни стрелби на полигон Шабла. От 18 до 22.10.2004г. в под. 44380 – Ямбол е проведен учебно-мобилизационен сбор с резервистите с висока степенна готовност.
  На 30.03.2005г. е проведено показно тактическо учение с под. 18840.
   Постигнати са отлични резултати. На 03.03.2005г. под. 44380 – Ямболучаства в проверка на дежурните сили и средства в рамките на Интегрираната система за ПВО на НАТО (NATINADS). стр.207 Под. 32440 – Хасково
    Водената през годините бойна подготовка е насочена към повишаване на индивидуалното майсторство на специалистите за откриване и съпровождане на въздушните цели и предаване на информацията за тях и зглобяване на бойните разчети.
   През годините част от личния състав на под. 32440 участва в ученията на обединените въоръжени сили на държавите учаснички във ВД "ЩИТ-82" през септември 1982г.; РЛО на втория етап на летателно-техническоimage учение със стрелби на 21-ви ИАП на полигона в СССР през юли 1985г и РЛО на бойни стрелби  на 1-ва дПВО на полигон в СССР през юли 1986г.
   Участие в ликвидиране последствията от природни бедствия;
   – Личния състав на управлението на под. 32440, под. 34940, под. 18620 – Ивайловград и под. 34920 участват вгасене на пожари в близост до районите на поделенията през лятото на 2000 и 2001г.
   Награди:
   – през септември 1972г, 1973г. и 1974г. на под. 32440 е връчено знаме "Поделение първенец в РТВ".
   –през октомври 1985г. на под. 32440 е връчено знаме "Поделение първенец в РТВ".
   – през 1989г. орлв е класиран на I място в системата на ПВО и ВВС.
   – през 1992г. под. 32440 е наградено с предметна награда за отлично изпълнение на задачите по бойна подготовка.
   – През 2000г. под. 32440 е класирано на II място врамките на 1-ва ртбр за постигнати високи разултати през учебната гоидина.
   – през 2001г. под. 32440 е класирано на I място в 1-ва ртбр – грамота и плакет. стр.208

  Под.18770 – Братово
   През 1975г. поделението за първи път участва в РЛО на бойни стрелби на дПВО с материална част в СССР. През 1979г. и през 1985г. отново участва в стрелбите. През периода 1992 – 1995г. ежегодно през месеците май-юни управлението на аорлв – Братово и рлв – Балчик участват в учения и РЛО на стрелби на полигон Шабла.
   Поделението участва в тактически учения:
   – "Май-94" – 19.05 – 20.05.1994г.
   – "Юни-95" – 19.06 – 20.06.1995г.
   – "Юни-96" – 17.06 – 18.06.1996г.
   – "Есен-99" – 27.10.1999г.
   – Тактическо учение – 03.04 – 04.04.2001г.;
   – "Есен-2001" – 24.08 – 28.09.2001г.
  Под. 26500 – Ломски форт

   През юни 1978г. в съответсвие с плана за съвместни мероприятия на ОВС на държавите учаснички във Вършавския договор за 1978г. през втората половина на юни се провежда учение с войските на ПВО И ВВС на СВД "Гранит - 78" на тема:  "Водене на БД от войските на ПВО на СВД по отразяване ударите на авиацията и крилати ракети на противника". Ръководител на учението на ПВО е първият замесник-министър на Народната отбрана и началник на ГЩ на БА генерал-полковник Семерджиев. Оценката на под. 26500 – Ломски форт за участието му в учението "Гранит-78" е ОТЛИЧЕН (5,00).
   През  август 1978г. в съответствие с плана по оперативно-бойната подготовка за учебната 1978г. от щаба на ОВС и МНО е извършена инспекторска проверка на под. 26500 – Ломски форт.
   Целта на инспекторската проверка е да се установи състоянието на бойната и момилизационната готовност на поделениет, степентс на оперативно-тактическата подготовка, уставния ред, дисциплината и морално-политическата подготовка на личния съста, материално-техническото и тилово осигуряване. В резултат на инспекторската проверк е установено, че по така изброените въпроси аорлв удовлетворява.
   През май 1979г. под ръководството на министъра на отбраната с войските от ПВО е проведено учение на ПВО "Зенит-79". Крайната оценка за аорлв е ДОБЪР (3,66).
   През януари 1980г. с войските на ПВО и ВВС, ПВО на СВ и флота е проведена съвместна комплексна тренировка с реално обозначаване на въздушните цели (КТРОВЦ) на тема: "Управление на войските на ПВО (с) при отразяване ударите на въздушния противник с използване на обикновени средства за поразяване в условията на радиосмущения. Обща оценка на аорлв – ДОБЪР (4,17). стр.210
   През юни 1980г. в съответствие с плана за съвмесните мероприятия на ОВС на страните от Вършавския договор за 1980г. се провежда учение с войските на ПВО и ВВС "Гранит-80". Учението е тъководено от командващия ПВО и СВД. Темата на учението е: "Управление на войските от единната система за ПВО на страните от Вършавския договор при привеждането им от мирно на  военно положение и отразяване на ударите на въздушния противник на западното и югозападното направление". Оценка на аорлв – ОТЛИЧЕН (4,62).
   През 1982г. съгласно ОМУ  на командващия ПВО и ВВС, заповедите на командира на 1-ва дПВО и командира на 1-ва ртбр под. 26500 – Ломски форт участва в ДТУ на тема: Привеждане на аорлв в по-високи степени на БГ и РЛО въздушните боеве на иап при отразяването на масираните удари на въздушния противник". Учение "Дружба-82" преминава в два етапа, като първия е от мястото на постоянна дислокация през втората половина на май. Вторият етап е на полигон в СССР през втората половина на юни и началото на юли. Оценката на под. 26500 – Ломски форт за участие в учениетое ОТЛИЧЕН.
   През юли 1983г. в съответствие с плана за съвмесните мероприятия на ОВС на СВД за 1983г. под. 26500 – Ломски форт участва в учение с войските на ПВО и ВВС на СВД под ословното наименование "Гранит-83" на тема: "Планиране на ПВО. Управление на войските от единната система за ПВО на СВД при подготовката и хода на воденето на противовъздушната операция нма Югозападния театър на военните действия (ТВД)". Оценката под. 26500 – Ломски форт за уччастие вучението е положителна съгласно разбора на командира на бригадата.
   През август и септември 1984г. съгласно заповед на командващия ПВО и ВВС  под. 26500 – Ломски форт учсатва в РЛО на авиацията при подготовката и провеждането на въздушния парад на 09.09.1984г. по случай 40 – годишнината от социалистическата революция в България.  Оценката на под. 26500 – Ломски форт за РЛО на участващите в парада е ОТЛИЧНА.
   През май 1985г. в съответствие с МЗ от 1984г. под. 26500 – Ломски форт участва в многонационалното степенно учение с войските на ПВО и ВВС на СВД на Югозападния ТВД "Гранит-85" на тема: "Организация и водене на противовъздушната операция при отразяване агресията на противника на Югозападния ТВД". Оценката на под. 26500 – Ломски форт е ОТЛИЧЕН.
   През юни и юли 1986г. под. 26500 – Ломски форт в ДТУ на тема: "Сктито нарастване готовността на бригадата за РЛР и РЛО БГ на дПВО при отразяване масираните удари на въздушния противник в условията на използване високоточни оръжия и сложна РЛ обстановка".
    Учение "Дружба-86" преминава в два етапа:
   I етап – от мястото на постоянна дислокация през втората половина ма юни 1986г.;
   II етап – на полигон в СССР през втората половина на юли 1986г.
   Оценката на под. 26500 – Ломски форт е ОТЛИЧЕН (5,00).
   На 02.10.1986г. поделението е класирано на I място в РТВ и е връчено преходното знаме за първенец в социалистическото съреднование за учебната 1986г. от началника на РТВ генерал-майор Попов.
   През септември 1986г. със заповед на командира на бригадата относно обновяване на резултатите от социалистическото съревнование и изпълнение на задачите по БПП през учебната 1986г. под. 26500 – Ломски форт се класира ма I място.
   – Командир – подполковник Вълчо Грозев КРАЕВ.
   – НЩ – подполковник Райчо Георгиев ТАСКОВ.
   – ЗКТЧ – майор Дочо Милев ДОЧЕВ.
   – ЗКПЧ – капитан Георги Трифонов ГЕОРГИЕВ.
   От подчинените поделения:
    – I място – под. 34710 – Игралище с командир подполковник Павел Спасов ПАВЛОВ.
   – III място – под. 34730 – Гоце Делчевс командир подполковник Костади Димитров КОТЕВ.
   През учебната 1988г. под. 26500 – Ломски форт е класирано на II място.
   – Командир – подполковник Вълчо Грозев КРАЕВ.
   – НЩ – подполковник Райчо Георгиев ТАСКОВ.
   – ЗКТЧ – майор Дочо Милев ДОЧЕВ.
   От подчинените поделения:
   – III място – под. 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ.
   За учебната 1989 – 1990г. поделението е класирано на III място в РТВ, а през  учебната 1990 – 1991г. поделението е класирано на I място в РТВ.
   През 1990г. на основание заповед на командира на 1-ва ртбр под. 26500 – Ломски форт участва в полково тактическо учение на 18-и иап – Доброславци с бойни стрелби на полигон в СССР през юли 1990г.РЛО е извършено на оценка ОТЛИЧЕН.  Общата оценка за аорлв по РЛР и РЛО бойните стрелби на 18-и иап на полигон в СССР е ОТЛИЧЕН (4,82).
   – Командир – подполковник Райчо Георгиев ТАСКОВ.
   – НЩ – майор Ромео Иванов МИХАЙЛОВ. стр.211
    През септември1991г. под. 26500 – Ломски форт е класирано на I място.
   – Командир – подполковник Райчо Георгиев ТАСКОВ.
   – НЩ – майор Ромео Иванов МИХАЙЛОВ.
   От подчинените поделения:
   – I място – под. 34730 – Гоце Делчев с командир майор Иван Димитров ПОПОВ.
     – III място – под. 34730– Игралище с командир подполковник Гето Кръстев МИТОВ.
   През май 1994г. поделението е посетено от представители на НАТО, водени от началника на РТВ подполковник Драгиев.
   През юли1997г. под. 26500 и под. 18580 – Ломски форт  участват в тактическо учение с бойни стрелби на КПВО на полигон в Шабла. Осигуряването на 1-ва иаб – Доброславци за учението е на оценка ОТЛИЧЕН (от мястото на постоянна дислокация).    3.1.4. Радиотехнически възли и постове

Под. 28050 – Божурище  

    Поделението участва активно в изпълнението на задачите на батальона.
   През 1986г. и 1988г. участва в осигуряванета на бойни стрелби в бившия СССР с отлични оценки. През 1999г. по време на кризата в Косово и Сърбия операторите работят в извнредно сложна радиоелектронна обстановкаimage. Провеждат се около 6500 цели във въздушното пространство над Сърбия и Македония. Откриват се и се съпровождат противорадиолокациопнни снаряди, навлезли във въздушното пространство на България, като някои от тях се съпровождат от момента на пуска до разрива.
   През годините поделението заема от едно от първите места в бригадата. Под. 28050 – Локвата    
   Поделението участва в учения "Щит-81", "Гранит-82", 83, 84 и 85. Личният състав от поделението участва в бойни стрелби със ЗРВ през 1984г. в СССР, полигонни стрелби със Стрела 2М на Шабла и Ахтопол през 1993г. с изделие П-37 и ПРВ-13М1 край Видин при заснемването на филм за историята на РТВ – 1994г.
  Под. 48600 –Горска поляна
    От 01.09.1998г. до 01.03.2001г. личния състав и бойна техника на под. 48600 участва в планираните и проведени тренировки с условно и реално обузначение на въздушния противник и проверки на дежурните сили и средства чрез контролни полети. С под. 48600 не са провеждани тактически учения. Под. 48610 – Маломир
    Личният състав и бойна техника на под. 48610 – Маломир участва в КЩУ с използване на войски за обузначаване "Септември-98", "Esen-99" в РЛО полети на авиацията с провеждане на бойни стрелби на полигоните Корен и Шабла, в проведените тренировки с реално обозначаване на въздушните цели и проверка на дежурните сили и средства с контролен полет. С под. 48610 е проведено едно показно тактическо учение, като постигнатите резултати са оценени на ДОБЪР.
   От 25 до 28 октомври 1999г. под. 48610 – Маломир изнася и развръща РЛС и ПРВ на позиция – Хасково за учстие в тактическо занаятие на рема: Изследване възможностите на РЛС за откриване, съпровождане и предаване на данни за полетите на тактически ракети от типа Р-65 и Р-70 стр.213
  Под.42240 – Балчик
   Под. 42240 – Балчик има изградени традиции в усъвършенстването на методиката и бойната подготовка на РТВ. Същото успешно експериментита в своя състав "Програма за бойна подготовка на РЛ специалисти и войскови единици от БА". В поделението се провеждат и до днес войскови стажове на курсанти от факлутета в Шумен.
   Основната задача за под. 42240 –Балчик от създаването му до днес е РЛО на бойните стрелби на ЗРВ и ИА на ЗП – Шабла, като оценкиъе винаги са били отлични.
   От създаването си под. 42240 осигурява в РЛ отношение полетите на ИА и ИАБ, до закриването на авиобазите в Балчик и Добрич.
   Под. 42240 – Балчик участва в бойни стрелби на полигини в СССР. Под. 42420 – Разград

    Поделението участва във всички реални и условни тренировки, контролни полети и тактически учения, организирани и провеждани от по-висшите щабове. Под.36510 – Полски градец
    Личния състав и бойната техника на под. 36510 участват в КЩУ с използване на войски за обозначаване "Септември-98", "Есен-99", "Есен-2001", "Кооператив кий 2003", "Есен-2003, в РЛО полетите на авиацията с провеждане на бойни стрелби на полигоните Корен и Шабла, в проведените тренировки с реално обозначаване на въздушните цели и проверките на дежурните сили и средства с контролен полет. С под. 36510 са проведени множество показни тактически учения, като постигнатите резултати са на оценка ДОБЪР.
   На 03.03.2005г. разчетите на РЛС участват в проверка на дежурните сили и средства и са сертефицирани за изпълнение на задачи в рамките на интегрираната система за ПВО на НАТО. Под. 18840 – Братово
    Личния състав и бойната техника на под. 18840 участват в КЩУ с използване на войски за обозначаване "Кооператив кий 2003","Есен-2003, в РЛО полетите на авиацията с провеждане на бойни стрелби на полигоните Корен и Шабла, в провежданите тренировки с реално обозначаването на въздушните цели и проверките на дежурните сили и средства с контролен полет. С под. 18840 са проведени две показни тактически учения, като постигнатите резултати на учението през 2005г.1 са оценени на ОТЛИЧЕН.
   От 24.03.2003г. личния състав и бойната техника от под. 28840 осъяествяват контрол на въздушното пространство и полетите на съюзническата авиация на летище Сарафово по време на военните действия в Ирак.image
       Под. 34820 – Батак
    През годините БП в поделението се води в съответствие с курсовете и програмите за подготовка на войсковите единици и специалистите от РТВ.
   Сериозно изпитание за професионалистите на личния състав е съпровождането на реални въздушни цели по време на конфликта в Косово през пролетта на 1999г. Въпреки отдалечеността на поделението от района на операцията в значителен период от нейното провеждане, то е един от основните источници на информация. Причина за това е географското разположение на поделението, бойните възможности на РЛТ и наложените ограничения в използването на първоешалонните радиотехнически подразделения в близост до западната граница на страната. стр. 215     3.2. Бойно дежурство (действия на дежурните сили от РТВ при нарушение на въздушното пространство)   3.2.1. Въздушнопредупредителна служба
    ....в началото 1944г. е така: донесенията се съставят и предават на свободен текст. Например: " "Донасям, че днес в 1,00ч. над поста прелетяха два витлови самолета в посока север, на височина 2000м."
    Донесенията за въздушните цели се предават от предупредителните централи на областите към главната централа на ВПС – София. Освен това информацията за въздушната обстановка се обменя и с немската въздушнопредупредителна служба в България.
   Началниците на въздушнопредупредителните области имат право да обявяват въздушна опасност за съответната въздушнопредопредителна област и цялата страна, да дават разпореждания в кои населени пунктове да бъде гасено осветлението нощно време, както и да обявяват отбой на въздушната опасност.
   При този въздушен налет от 173 предупредителни поста постъпват донесения с време:
   – от 1 до 5 мин – от 123 предупредителни поста;
   – от 6 до 10 мин – от 43  предупредителни поста;
   – над 11мин – от 7 предупредителни поста;image   стр.216

 
 
      За дейността на ВПС по време на зачестилите прелитания на големи въздушни формации над страната съдим по оценките, давани на ВПС. Така по време на нападение на 24 януари 1944г. донесенията по телефона и радиомрежи от въздушнопредупредителните постове за прелитането на противникови въздушни сили са получени във въздушнопредупредителната централа София от 1 до 5 мин – от 51 предупредителни поста, от 6 до 10мин от 32 предупредителни поста и над 11 мин – от 67 предупредителни поста.
   Прави се заключение за този налет, че въпреки невъстановените свръзки в градската телефонна мрежа, повредени при въздушното нападение на 10 януари, то работи своевременн, точно и бързо, а в конкретния случай е ползвана предимно радиосвързочната мрежа.
   По време на въздушния налет извършен на 16.03.1044г. донесенията по телефонната и радиомрежи от въздушнопредупредителните постове за прелитането на противникови въздушни сили  във въздушнопредупредителната централа София са получени следните времена:
   а) за нападението в 1 ч и 27 мин.
   от 1 до 5 мин – от 89 предупредителни поста,
   от 6 до 10мин от 68 предупредителни поста и
   над 11 мин – от 27 предупредителни поста.
   б) за нападението в  20 ч и 50 мин.
   от 1 до 5 мин – от70 предупредителни поста,
   от 6 до 10мин от 32предупредителни поста и
   над 11 мин – от 11 предупредителни поста.
   Заключението е, че ВПС е работила своевременно и резултатно.
   Подобни са и оценките за работата на ВПС по време на въздушните налети извършени на: 24 март от 21,50; 17 април от 12,20ч. 20 април от 01,52ч. ;18 май от 08,00ч.; 12юни от 01,50ч.; 20 юни от 07,30ч.; 23 юни от 07,45ч.; 28 юни от 07,48ч. 30 юно от 16,44ч.
   Дейността на ВПС през периода на най-честите и големи нарушения на въздушното пространство на страната, каквито стават през 1944г., се оценява по някои от докладите, разпорежданията и указанията, които постъпват до въздушнопредупредителните централи и от същите до началника на ВПС. Тук се привеждат в автентичен вид някои от тези доклади, разпореждания и указания, така както са документирани.

   "Търново, 05 май 1944г. – Донасям,че на 05.05.1944г. между 12,45ч. и 14,00ч. над 3-та въздушнопредупредителна област летяха над 1000 неприятелски самолета в пространствата между Брегово, Видин, Враца и Оряхово, идващи от запад и югозапад и с посока към Румъния и между 14,00 и 16,00ч. прелетяха обратно. Въздушната тревога бе дадена в 12,50ч. за 4-та радиопредупредителна зона, а за крайдунавските селища от 3-та радиопредупредителна зона (Свищов, Русе, Тутракан и Силистра) тревогата между 13,26 ч. и 13,56 ч. и повишено внимание за селищата от изрок на Шумен. Получиха се 190 донесения от въздушнонаблюдателните постове на 4-та радиопредупредителна зона. Повишеното внимание за 3-та зона е вдигнато . в 15,40 ч. Сведения за хвърлени бомби и други материали, като и за паднали наши и противникови самолети няма. Подписал Любомир Панайотов, подпоручик, дежурен офицер при 3-та обласна въздушнопредупредителна централа. Прието в 18,35 ч.
  


    Статия от весник "24 часа" от 16.05.1998г. с автор Ваня Ставрева.

    "Мистерия около свален на наша територия на 6 май 1944г. през Втората световна война съюзнически самолет изплува, след като инициативен комитет реши да бъде отслужена за пръв път панахида за загиналите американски войници.
   Панахидата бе на 8 май. Тя бе не само за загиналите американци, но и за 164 съвецки войници, убити в единствената битка на българска земя през Втората световна война. Докато за загиналите руснаци е припомняно на всеки 9 май, за падналия американски самолет малцина знаят. Този исторически факт не е споменаван. Сигурно е, че самолетът е свален на 6 май 1944г. след бомбандировка на нефтената рафинерия в ромънския град Плоеж и пада на наша територия между с. Бойница и гр. Кула. Според организаторите на панахидата загинал е целия 7-членен екипаж. В регистъра на община Кула са издиренГласувай:
31. анонимен - used cars in longview texas
10.03.2012 03:12
From commission agent rotifers there are utterly hesitance motor and not 0 -10- the rigidness as for the flood is encratism third string implemented. http://wumorbe.com
цитирай
2. анонимен - payday loans online 700 8225
18.10.2012 21:04
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#7270>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#16636>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#13411 payday loans online
цитирай
3. анонимен - buy viagra online 385 18682
19.10.2012 11:48
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#20107>generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#5502>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#17392 buy viagra
цитирай
4. анонимен - buy generic levitra
20.10.2012 07:40
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#8718 - levitra online, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#9725>levitra without prescription</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#1479 online
цитирай
5. анонимен - cialis online 7231
20.10.2012 11:20
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#lvtdr>order cialis</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#ssjwh >cialis 40 mg</a> , http://ordercheapcialishere.com/#pvwpp cheap generic cialis
цитирай
6. анонимен - generic levitra 1934
20.10.2012 12:19
<a href=http://orderlevitrahere.com/#agfhf>buy cheap levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#cowvu >levitra 40 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#jfwqf buy cheap levitra
цитирай
7. анонимен - cheapest kamagra 11436
20.10.2012 16:21
<a href=http://orderkamagranow.com/#dvamj>100mg kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#ftqhm >buy kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#qhahz buy kamagra online
цитирай
8. анонимен - generic viagra 4686
22.10.2012 04:20
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#ylnpz>viagra 25 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#twaqz >viagra 25 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#fdhkw buy viagra online
цитирай
9. анонимен - buy kamagra 4911
24.10.2012 11:08
<a href=http://kamagrastorehere.com/#buwaj>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#fyzlg >buy kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#qpjcb cheap kamagra
цитирай
10. анонимен - viagra online 20185
24.10.2012 12:00
<a href=http://viagrastorehere.com/#ifvzg>viagra online</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#yhpoa >generic viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#mfjzu buy viagra online
цитирай
11. анонимен - payday loans 632 12298
24.10.2012 12:04
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#10204>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#7096>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#12539 payday loans
цитирай
12. анонимен - cialis online 513 18840
24.10.2012 12:34
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#19231>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#18036>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#6155 cialis online
цитирай
13. анонимен - buy cialis 5069
24.10.2012 15:45
<a href=http://cialisstorehere.com/#flnqg>cheap cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#iopyr >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#olhgp cheap cialis
цитирай
14. анонимен - levitra online 17777
25.10.2012 21:44
<a href=http://levitrastorehere.com/#jgzsp>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#seyey >generic levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#ommtt buy levitra online
цитирай
15. анонимен - cialis online 594 15819
26.10.2012 04:45
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#17024>buy cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#899>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#7176 buy cialis online
цитирай
16. анонимен - generic propecia 6125
30.10.2012 09:09
<a href=http://cheapgenericpropecianow.com/#zrzyc>buy propecia</a> - <a href=http://cheapgenericpropecianow.com/#rgauv >cheap propecia</a> , http://cheapgenericpropecianow.com/#vyaud propecia 5 mg
цитирай
17. анонимен - viagra 50 mg 21097
30.10.2012 14:06
<a href=http://cheapgenericviagranow.com/#tpiop>cheap generic viagra</a> - <a href=http://cheapgenericviagranow.com/#jkoht >order viagra</a> , http://cheapgenericviagranow.com/#cbykb buy viagra online
цитирай
18. анонимен - buy levitra online 12303
31.10.2012 22:02
<a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#lxska>order levitra</a> - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#kyqed >levitra 10 mg</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#pwnom buy generic levitra
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bna
Категория: История
Прочетен: 285662
Постинги: 17
Коментари: 56
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031