Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.10.2010 09:40 - История на радиотехническите войски.- 11
Автор: bna Категория: История   
Прочетен: 12018 Коментари: 2 Гласове:
1

Последна промяна: 27.12.2010 14:19


Глава  трета

Бойна работа и бойно дежурство в РТВ


   3.1.Бойна подготовка (организация на подготовката,      провеждане на учения, осигуряване на стрелби и др.)


   3.1.1. Първа радиотехническа бригада – под. 24980 – Божурище      В края на 1980г. за постигнати по-високи резултати по бойната и политическа подготовка  "бригадата е наградена с преходното знаме                
     " Първенец по бойната и политическа подготовка"
между сродните поделения от ПВО и ВВС.
   В съответствие с плана за съвмесните мероприятия на ОВС на държавите учаснички във Вършавския договор за 1980г. от 10.06 до 16.06.1980г. под ръководството на командващия войските за ПВО на държавите учаснички във Вършавския договор маршала на авиацията Калдунов, бригадата участва в учение на ПВО на страните от Вършавския договор при привеждането им от мирно на военно положение и отразяване на ударите на въздушния противник на западното и югоизточното направление."
   Учението започва в 09,00ч. на 10 юни.На 13 и14.06.1980г. бригадата участва в РЛО при отразяване на МВУ в провеждащата се противовъздушна операция. Привеждането на бригадата в БГ е съпроводено с кон тролен полет с цел проверка готовността на въздушните сили и средства за изпълнение на бийни задачи.

image
   Дейността на бойните разчетипо време на контролен полет е оценена както следва:
   1. По качество на РЛР и осигуряване управлението на 1-ва дПВО – обща оценка – ОТЛИЧЕН.
   2. По качество на РЛО на ЗРВ и ИА – ОТЛИЧЕН.
  По време на учението през радиолокационното поле на бригадата влитат 55 цели в състав от 81 самолета.
   Ртбр открива и оповестява всички цели и изпълнява поставената ѝ задача по воденето на РЛР, разкрива замисъла на въздушния "противник" и осигуряване управлението на 1-ва дПВО и бойните действия на ИА и ЗРВ.
   По време на учението бригадата осигурява ИА при подиграване на въздушните цели за СР Румъния, като провежда 37 цели в състав 60 самолета.
   По време на учението бригадата е ръководена от основния КП:
   – командир -полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ;
   – началник ПО  - полковник Добрян Стойчев СПАСОВ;
   – НЩ - Христо Иванов ИВАНОВ.
   На запасния КП:
   – командир - полковник Стоян Димитров ДИМИТРОВ;
   – НЩ - подполковник Иван Костадинов ПАНЧЕВ.
      Резултати от проведените годишни анализи през 1980г.:
    През учебната 1980г. са постигнати следните резултати по БМГ и БП:
   – съкращаване нормативите по БМГ - с 9%.
   – бойна и мобилизационна готовност -УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЕН.
   – политико-морално състояние на л.с. - УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЕН.
   Състояное на техниката и въоръжението:
   а) под. 28540 и под. 32720 - ОТЛИЧЕН;
   б) под. 26500, под. 28050 и под. 32440 - ДОБЪР.
   Коефициент на техническа готовност на РЛТ - 98.1%.
   Проводка на цели: оператори РЛС - 1 година - 6-8; оператори - 2 година - 10-12;
   оператори АСУ - 1 година - 2-3; оператори АСУ 2 година - 3-4.
   Подготовка на разчетите: в КП на бригадата - 35-40 цели; в КП на аорлв (орлв) - 18-22 цели; в КП на рлв (рлп) - 10-12 цели.
   Индивидуални отличници - 956; отлични разчети - 42; отлични взводове - 10; отлични рлв (рлп) - 2; отлични КП - 3.
   Класни специалисти: майстори - 75; 1-ви клас -632; 2-ри клас - 305.  стр.177image
   Първенци в съревнованието:
   аорлв
   1 място - под. 32720 – Радишево: командир - подполковник Веселин Маринив НАНЕВ ; ЗКПЧ - подполковник Иван Петров ГЕОРГИЕВ; НЩ - подполковник Здравко Христов МАРИНОВ.
   2 място - под. 28540 - Труд: командир - подполковник инж. Стойко Кръстев КОЛЕВ; ЗКПЧ - подполковник Атанас Генчев ТОДОРОВ; НЩ - подполковник Любен Иванов  ТОТИН.
   3 място - под. 32440 - Хасково: командир - подполковник инж. Данаил  Георгиев ТЪРПОМАНОВ; ЗКПЧ - лейтенант Валери Янков БОТЕВ; НЩ - капитан Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ.
   рлв:
  1 място - под. - 34710 – Игралище с командир подполковник Павел Спасов ПАВЛОВ;
  2 място - под. - 44250 – Радишево с командир подполковник Ячо Ермиев ЯЧЕВ;
  3 място - под. - 34820 – Батак с командир майор Любомир Георгиев МЕХАНДЖИЙСКИ.

   рлп:     1 място - под. -34940 – Бенковски с командир старши лейтенант инж. Тихомир Любенов ХРИСТОВ; 
  2 място - под. - 34690 – Добри дол с командир лейтенант инж. Николай Симеонов ПЕТРОВ;
  3 място - под. - 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ.
   В съответствие с плана за съвместните мероприятия на ОВС на държавите учаснички във Вършавския договор за 1980г. от 23.06. до 25.06. 1981г. под ръководството на първия замесник командващ войските за ПВО на страните от Вършавския договор бригадата участва в учение за отработване на тактическо взаимодействие между войските  за ПВО на НРБ и ВВС и ПВО на Одеския военен окръг на тема: "Водене на съвременни бойни действия на войските за ПВО на съюзническите армии на Югозападния ТВД по унищожаването на въздушния "противник" в условия на използване на обикновени средства ОМП и радиоелектронни смущения"
   Учението започва в 09.00ч на 23.06.1981г. с привеждането на бригадата в БГ "Военна опасност". Извършен е маньовър с четири метрови РЛС от под. 36010, от под. 34430, от под. 34920 и от под. 44250. По време на маньовъра разчетите съкращават нормативите с 10-20%.
   За проверка готовността на дежурните сили и средства от 04,00ч. на 26.06.1981г. е проведен контролен полет, реално обозначен от три цели – шест самолета. С дежурните и допълнителнонвключените РЛС бригадата своевременно открива и устойчиво проследява всички цели и осигурява бойните действия на ИА и ЗРВ. В хода на учението действията на въздушния "противник" са обозначени с два масирани удара с използване на обикновени средства за поразяване и ешелонирани действия.
   Общо в района на рлп на бригадат влизат 44 цели в състав от 58 самолета, от които на малки височини 16 цели и 9 на стратосферни.
  Действията на разчетите са оценени както следва:
   1. По качество на  РЛР и осигуряване управлението на 1 дПВО – ДОБЪР (4,50).
   2. По качество на РЛО на ЗРВ и ИА – ОТЛИЧЕН.
   Крайна оценка на контролния полет – ОТЛИЧЕН (4.66).
 По време на учението бригадата е ръководена от основния КП:
   – командир полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ;
   – ПО - полковник Николай Кузманов ТРИФОНОВ;
   – НЩ - полковник Христо Иванов ИВАНОВ.
   На запасния КП:
   – командир полковник Стоян Димитров ДИМИТРОВ;
   – НЩ - подполковник Иван Костадинов ПАНЧЕВ.
   През май-юни 1982г. бригадата участва в дивизионно тактическо учение (ДТУ) с бойни стрелби на полигона в СССР под условно наименование "Дружба 82".
  Тема на учението: " Привеждане на бригадата в по-висока степен на БГ и РЛО противовъздушни боеве на дПВО при отразяване на масираните удари на въздушния противник". Учението е проведено в два етапа:
   Първи етап:  " Привеждане на бригадата в по-висока степен на БГ и РЛО противовъздушни боеве на дПВО при отразяване масираните удари на въздушния противник". Продължителност – 2 денонощия.
   Втори етап: "Организиране и водене на РЛР и РЛО на дПВО от нов район за бойни действия с провеждане на бойни стрелби от ЗРВ и ИА". Продължителност – 13 денонощия. стр. 179
   Ръководител на учението е командващият ПВО и ВВС генерал-полковник Любчо Благоев с щаб и посреднически апарат. За участие в учението са привлечени:
   Първи етап: командването; КП; свързочният възел на бригадата; под. 26500, под. 28050, под. 28540, под. 32440 и под. 32720.    Втори етап:– на полигона в СССР.
   За провеждане на целеносочена и качествена подготовка, близка до условията на полигона в СССР, от 10.05.1982г. е формиран учебно-тренировъчен полигон, в който продължава подготовката за зглобяване на разчетите, учстващи във втория етап на учението.
   Особеност при подготовката и провеждането на ДТУ е, че за първи път на бригадата е възложена задача за организиране работата по РЛР и РЛО, бойните действия на ИА и ЗРВ с използване на АСУ. В кратки срокове е подготвен инжинерно-техническият състав за работа на РЛС К-66 и О-14. Благодарение на проведената комадно-организаторска работа и задълбочената подготовка задачите поставени пред бригадата, са изпълнени и получената ктайна оценка е ОТЛИЧЕН.
   По време на учението бригадата е ръководена:
   – командир - полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ;
   – ПО - полковник Николай Кузманов ТРИФОНОВ;
   – НЩ - полковник Христо Иванов ИВАНОВ.

 Резултати от проведените годишни анализи през 1982г.:

  През учебната 1982г. са постигнати следните резултати:
   – съкращаване нормативите по БМГ с 10%;
   – бойна и мобилизационна готовност - УДОВЛЕТВОРЯВА;
   – състояние на дисциплината и уставния ред - УДОВЛЕТВОРЯВА;
   Състояние на техниката и въоръжението:
   а) под. – Ломски форт, под. 28540 – Труд и под. 32440 – Хасково – ОТЛИЧЕН;
   б) под.28050 – Божурище и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
   Тилово и медицинско осигуряване:
   а) под. 26500 – Ломски форт, под. 28540 – Труд и под. 32440 – Хасково – ОТЛИЧЕН;
   б) под. 28050 – Божурище и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
   Учебно-материална база:
   а)  под. 26500 – Ломски форт и под. 28540 – Труд – ОТЛИЧЕН;
   б) под. 28050 – Божурище, под. 32440 – Хасково и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
  Коефициент на техническа готовност на рлт – 98,4%. стр.180image
   Проводка на цели: оператори РЛС – 1 година – 8-10; оператори РЛС 2-ра година _ 10-12; оператори АСУ – 1година 3-4; оператори АСУ 2-ра година 4-5.
   Подготовка на разчетите: в КП на бригадата – 40-48 цели; в КП на аорлв (орлв) – 20-24 цели; в КП на рлв (рлп) – 10-12 цели.
   Индивидуални отличници – 1031; отлични разчети – 62; отлични взводове – 20; отлични рлв (рлп) – 8; отлични аорлв (орлв) – 3 ; отлични КП – 10.
   Класни специалисти: майстори – 139; 1-ви клас – 700; 2-ри клас – 308.
   Първенци в съревнование:    1 място - под. -28540 – Труд: командир – майор инж. Любен Войнов ГЕОРГИЕВ; ЗКПЧ старши лейтенант Николай Тодоров Маринов; НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ.
   2 място - под. -26500 – Ломски форт: командир подполковник Вълчо Грозев КРАЕВ; ЗКПЧ – капитан Генчо Пенчев ГЕНЧЕВ; НЩ – майор Димо Киров СЕРГИЕВ.
   3 място - под. -32440 – Хасково: командир - капитан Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ; ЗКПЧ – старши лейтенант Валери Янков БОТЕВ; НЩ – капитан Николай Георгиев ХРИСТОСКОВ.   
   рлв:    1 място - под. -34800 – Труд с командир подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ;
   2 място - под. -34820 – Батак с командир подполковник Любомир Георгиев МЕХАНДЖИЙСКИ; 
   3 място - под. -18580 – Ломски форт с командире майор Райчо Георгиев ТАСКОВ.    рлп:       1 място - под. – 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ;
   2 място - под. -34940 – Бенковски с командир капитан Васил Георгиев БИДЖОНОВ; стр.181      3 място - под. -18620 – Ивайловград с командир старши лейтенант Илия Тодоров ИЛИЕВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1982г.:     През учебната 1983г. са постигнати следните резултати:
   – съкращаваненнормативите по МБГ с 10-12%;
   – бойна и мобилизационна готовност – УДОВЛЕТВОРЯВА;
   – политико-морално състояние на личния състав – УДОВЛЕТВОРЯВА;
   – състояние на дисциплината и уставния ред – УДОВЛЕТВОРЯВА.
   Състояние на техниката и въоръжението:
   а) под. 26500 и 28540 – Труд – ОТЛИЧЕН;
   б) под. 28050 – Божурище и под. 32440 – Хасково и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
   Тилово и медицинско осигуряване:
   а) под. 25500 и 28540 – Труд ) ОТЛИЧЕН;
   б) под. 28050 – Божурище, под. 32440 – Хасково и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
   Учебно-материална база – ДОБЪР.
   Коефициент на техническа готовност на РЛТ и АСУ – 99%image
   Проводка на цели: оператори РЛС – 1 година – 6-10; оператори РЛС – 2 година – 8-12; оператори АСУ – 1 година – 2-4; оператори АСУ – 2 година – 3-5.
   Подготовка на разчетите: в КП на бригадата – 40-48 цели; в КП на аорлв (орлв) – 20-24 цели; в КП на рлв (рлв) – 10-12 цели.
   Индивидуални отличници – 1012; отлични разчети – 80; отлични взводове – 21; отлични рлв (рлп) – 2; отлични КП – 8.
   Класни специалисти: майстори – 77; 1-ви клас – 428; 2-ри клас 554.    аорлв:

   1 място - под. – 26500 – Ломски форт: командир – подполковник Вълчо Грозев КРАЕВ; ЗКПЧ – капитан Ганчо Пенчев ГАНЧЕВ; НЩ – майор Райчо Георгиев ТАСКОВ.
   2 място - под. – 32440 – Хасково: командир – капитан Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ; ЗКПЧ – старши лейтенант Валери Янков БОТЕВ; НЩ – подполковник Ангел Иванов ИВАНОВ.
   3 място - под. – 28540 – Труд: командир – майор инж. Любен Войнов ГЕОРГИЕВ; ЗКПЧ – старши лейтенант Николай Тодоров МАРИНОВ; НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ.
    рлв:

   1 място - под. – 34710 – Игралище с командир подполковник Павел Спасов ПАВЛОВ;
   2 място - под. – 44250 – Радишево с командир подполковник Ячо Ермиев ЯЧЕВ;
   3 място - под. – 34930 – Любимец с командир майор Ангел Бонев БОНЕВ.

   рлп:

    1 място - под. – 34730 Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ;
    2 място - под. – 34830 – Чепеларе с командир старши лейтенант Румен Делчев ДЕЛЧЕВ;
    3 място - под. – 34690 – Добри дол с командир старши лейтенант Георги Василев СТАНКИЕВ.
   Нов начин в обучението на личния състав за работа по АСУ е разработването на тренировки на ЕИМ с пълно отчитане на релефа на месноетта, бойните възможности на целите на вероятния противник и проиграването им с "Микро -36" с цялата система на бригадата.
   Незадоволителна е подготовката на операторския състав за проводка на цели, летящи на малки, пределно малки височини и в условия на смущения. Недостатъчно е отработен въпросът за пеленгиране на цели смутители, определяне на параметрите на ядрените взривове, определяне състава на целите и момента на разделянето им.

    Резултати от проведените годишни анализи през 1984г.:

   През учебната 1984г. са постигнати следните резултати:
   – съкращаване нормативите по БМГ с 10%;
   – бойна и мобилизационна готовност – УДОВЕТВОЛИТЕЛЕН;
   – политико-морално състояние на личния състав – УДОБЛЕТВОРЯВА;
   – състояние на дисциплината и уставния ред – УДОБЛЕТВОРЯВА.
   Състояние на техниката и въоръжението:
   а) под. 28540 – Труд – ОТЛИЧЕН;
   б) под. 26500 – Ломски форт, под. 28050 – Божурище, под. 32440 – Хасково и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.  стр.183.
    Тилово и медицинско осигуряване:
   а) под. 28540 – Труд – ОТЛИЧЕН;
   б) под.26500 – Ломски форт, под. 28050 – Божурище, под. 32440 – Хасково и под. 32720 – Радишево – ДОБЪР.
    Учебно – материална база – ДОБЪР.
   Коефициент на техническа готовност на РЛТ и АСУ – 99%.image
   Проводка на цели: оператори РЛС – 1-ва година – 8; оператори РЛС 2-ра година – 12; ст. оператори РЛС – 12; оператори АСУ – 1-ва година – 4; оператори АСУ – 2-ра година – 5; ст. оператори АСУ – 5.
   Подготовка на разчетите: в КП на бригадата – 40-48 цели; в КП на аорлв (орлв) – 20-24 цели; в КП на рлв (рлп) – 10-12 цели.
   Индивидуални отличници – 1046; отлични разчети – 74; отлични зводове – 19; отлични рлв (рлп) – 6; отлични КП – 12.
   Класни специалисти: майстори – 81; 1-ви клас – 562; 2-ри клас – 586.
   Първенци в съреднование:
   аорлв:

   I място - под. – 28540 – Труд: командир – подполковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ; ЗКПЧ – капитан Николай Тодоров МАРИНОВ; НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ.
   II място - под. – 32440 – Хасково: командир – майор Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ; ЗКПЧ – капитан Иван Василев ТОШЕВ; НЩ – подполковник Ангел Иванов ИВАНОВ.
   III място - под. –  28050 – Божурище: командир – майор Димитър Едрев ЛАЗАРОВ; ЗКПЧ – старши лейтенантн ЛюбомирЦветанов СПАСОВ; НЩ – майор Серафим Филипов БАЧЕВ.
    рлв:

   I място - под. – 34880 – Труд с командир подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ;
   II място - под. – 34710 – Игралище с командир подполковник Павел Спасов ПАВЛОВ;
    III място - под. –  34920 – Хасково с командир капитан Иван Василев ГЕОРГИЕВ.

    рлп:

    I място - под. – 18620 – Ивайловград с командир старши лейтенант Марин Йорданов МАРИНИОВ;
   II място - под. – 28050-А – Божурище с командир капитан Стоян Емилов НЕЙЧЕВ;
   III място - под. –  34830 – Чепеларе с командир старши лейтенант Румен Делчев ДЕЛЧЕВ.
   През годината е проведено комплексно иследване на ракетоопасните направления, при което с помоща на ЕИМ и реални полети са уточнени бойните в ъзможности на бригадата по откриване и съпровождане на нисколетящи цели и крилати ракети на определени направления.
   На проведените реални тренировки и учения бойните разчети на бригадата са придобили практически опитв откриването и съпровождането на самолети от разузнавателните и разузнавателно-ударните комплекси – АУАКС, ПЛСС и "Асолт Брейкър".
  
    Резултати от проведените годишни анализи през 1985г.:

    Резултати от съреднование:

    I място аорлв - под. – 32440 – Хасково: командир – майор Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ; ЗКПЧ – капитан Иван Василев ТОШЕВ; НЩ подполковник Ангел Кирилов ИВАНОВ; ЗКТЧ – капитан инж. Веселин Тихов КОВАЧЕВ.
   II място аорлв - под. – 28540 – Труд: командир подполковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ; ЗКПЧ – капитан Николай Тодоров МАРИНОВ; НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ; ЗКТЧ – подполковник Ангел Иванов АНГЕЛОВ.
   III място аорлв - под. – 32720 – Радишево: командир подполковник Веселин Маринов НАНЕВ; ЗКПЧ – капитан Пламен Борисов ЙОНЧЕВ; НЩ – подполковник Ганчо Тодоров ГАНЧЕВ; ЗКТЧ –  подполковник Петко Пешев НИНОВ.

    рлв:

    I място - под. – 34930 – Любимец с командир подполковник инж. Атанас Бонев БОНЕВ и ЗКПЧ лейтенант Иван Йорданов МИХАЙЛОВ.
   II място - под. – 34820 – Батак с командир подполковник Любомир Георгиев МЕХАНДЖИЙСКИ  и ЗКПЧ старши лейтенант Мариус Тодоров МЛАДЕНОВ.
   III място - под. – 34920 _ Haskovo с командир капитан инж. Иван Василев ГЕОРГИЕВ.

   рлп:

    I място - под. – 44230 – Каменец с командир капитан инж. Михаил Георгиев ЦАНКОВ;  стр. 185.
    II място - под. – 18620 – Ивайловград с командир инж. Марин Йорданов МАРИНОВ;
   III място - под. – 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ  И ЗКПЧ – старши лейтенант Красимир Борисов АНГЕЛОВ.
    На основание заповед от 1986г. на министъра на Народната отбрана бригадата участва в ДТУ с изпълнение на бойни стрелбу от ИА и ЗРВ на полигона в СССР под условното наименование "Дружба - 86".
   Оценка – ОТЛИЧЕН.
  
   Резултати от проведените годишни анализи през 1986г.:

    Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   I място в РТВ и в бригадата - под. – 26500 – Ломски форт; с командир – Вълчо Грозев КРАЕВ, ЗКПЧ – капитан Георги Трифонов ГЕОРГИЕВ, НЩ – подполковник инж. Райчо Георгиев ТАСКОВ, ЗКТЧ – майор Дончо Миленов ДОНЧЕВ.
   II място в РТВ – 28540 Труд: с командир – подполковник инж. Любен Войнов ГЕОРГИЕВ, ЗКПЧ – капитан Николай Тодоров МАРИНОВ , НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ и ЗКТЧ – подполковник инж. Ангел Иванов АНГЕЛОВ.
   III място в РТВ –  v бригадата – под 32440 – хасково: командир – майор Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ, ЗКПЧ – капитан Иван Василев ТОШЕВ, НЩ  – капитан Николай Спасов ПЕТРОВ, ЗКТЧ – подполковник Латьо Митов ЛАТЕВ.

   рлв:

    I място – под. 34710 – Игралище с командир подполковник Павел Спасов ПАВЛОВ;
    II място – под. 44250 – Радишево с командир майор Димитър Борисов ТЕРЗИЕВ;
    III място – под. 34800 – Труд с командир подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ.

   рлп:

   I място – под. 38550 – Кюстендил с командир Иван Янев АТАНАСОВ и ЗКПЧ старши лейтенант Димитър Стефанов ДИМИТРОВ;
   II място – под. 18620 – Ивайловград с командир капитан инж. Марин Йорданов МАРИНОВ и ЗКПЧ лейтенант Николай Хараланов ЯНКОВ;
   III място – под. 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ и ЗКПЧ Красимир Борисов АНГЕЛОВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1987г.:

   Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   аорлв:

   I място в РТВ и бригадата – под. 28540 – Труд: командир – подполковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ, ЗКПЧ – капитан Николай Тодоров МАРИНОВ, НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ и ЗКТЧ – подполковник Ангел Иванов АНГЕЛОВ.
  II място в ртбр и трто място в РТВ – под. 32440 – Хасково: командир – майор Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ, ЗКПЧ – капитан Иван Василев ТОШЕВ, НЩ – капитан Николай Симеонов ПЕТРОВ и ЗКТЧ – подполковник Латьо Митев ЛАТЕВ.
  III място – под. 32720 – Радишево: командир – подполковник Веселин Маринов НАНЕВ, ЗКПЧ – капитан Пламен Борисов ЙОНЧЕВ, НЩ – подполковник Ганчо Тодоров ГАНЧЕВ и ЖКТЧ – полконик Ячо Ермиев ЯЧЕВ.

   рлв:
    I място под. 34800 – Труд с командир подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ;
    II място под. 34820 – Батак с командир подполковник Любомир Георгиев МЕХАНДЖИЙСКИ и ЗКПЧ старши лейтенант Георги Апостолов АПОСТОЛОВ;
    III място – под. 34930 – Любимец с командир старши лейтенант Трайко Иванов СТОЙКОВ и ЗКПЧ старши лейтенант Иван Йорданов МИХАЙЛОВ.

    рлп:
    I място под.18620 – Ивайловград с командир капитан инж. Марин Йорданов МАРИНОВ и ЗКПЧ  старши лейтенант Николай Хараланов ЯКОВ;
    II място под. 38550 – Кюстендил с командир капитан Иван Янев АТАНАСОВ и ЗКПЧ старши лейтенант Димитър Стефанов ДИМИТРОВ;
   III място – под. 34730 – Гоце Делчев с командир подполковник Костадин Димитров КОТЕВ и ЗКПЧ старши лейтенант Красимир Борисов АНГЕЛОВ.
   От 24.о7. до 02.08.1989г. под. 32440участва в полково летателно тактическо учение на ИА – Узунджово, съчетано с бойни стрелби, на полигона в СССР.

Резултати от проведените годишни анализи през 1989г.:

   Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   аорлв:

   I място в РТВ и бригадата – под. 32440  – Хасково: командир – подполковник Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ, ЗКПЧ – старши лейтенант Иван Георгиев СИМОНОЛИЙСКИ и НЩ – майор Николай Симеонов ПЕТРОВ.
   II място в РТВ – под. 28540 – Труд:  командир – полковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ, ЗКПЧ – майор Николай Тодоров МАРИНОВ, НЩ – подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ.
   III място – под. 32720 – Радишево: командир подполковник Веселин Маринов НАНЕВ, ЗКПЧ – старши лейтенант Стоил Димитров СЪЙКОВ и НЩ – подполковник Ганчо Тодоров ГАНЧЕВ.

   рлв:

   I място – под. 34800 – Труд с командир подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ;
   II място – под. 44250 – Радишево с командир подполковник Емануил Методиев НИКИФОРОВ;
   III място – под. 34710 – Игралище с командир подполковник Гето Кръстев МИТЕВ и ЗКПЧ старши лейтенант Емануил Йорданов ПЕНОВ.

    рлп:

    I място – под. 34940 – Бенковски с командир старши лейтенант инж. Делчо Генчев КУНЧЕВ и ЗКПЧ лейтенант Николай АсеновХРИСТОВ;
    II място – под. 18620 – Ивайловград с командир капитан инж. Васил Танев СТАЙКОВ и ЗКПЧ майор Теньо Петров ДИМОВ;
    III място – под. 34830 – Чепеларе с командир капитан инж. Иван Колев БОТЕВ.
   От 16.07.до 28.07. 1990г. бригадата, представена от под. 26500, учства в полково тактическо учение на ИА – Доброславци с бойни стрелби на полигона в СССР.
   РЛО на стрелбите бе извършено на оценка "ОТЛИЧЕН".
   Общата оценка за под. 26500 по РЛР и осигуряване на бойните стрелби на ИА на полигона в СССР – отличен (4,82).
   Командир на под. 26500 подполковник Райчо Георгиев ТАСКОВ и НЩ майор Ромео Иванов МИХАЙЛОВ.
   От щаба на бригадата:
   Ръководител на 2-ри етап на тактическото учение в СССР с под. 26500 – Ломски форт полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ, помощник-ръководител майор Божин Владимиров ГАВРИЛОВ.
   Обща оценка за изпълнението на бойната задача по водена на РЛР и осигуряване на ИА на полигона в СССР – отличен (4,77).
   Командир на бригадата – полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ. Командир на под. 32440 подполковник Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ, НЩ – майор Николай Симеонов ПЕТРОВ.

    Резултати от проведените годишни анализи през 1990г.:

   Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   аорлв:

   I място в РТВ и бригадата – под. 32720 _ Радишево: командир – подполковник Веселин Маринов НАНЕВ, ЗКВР – капитан Максим Цветанов ВАСИЛЕВ и НЩ подполковник Ганчо Тодоров ГАНЧЕВ.
   II място РТВ – под. 28540 – Труд: командир – подполковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ, ЗКВР – майор Николай Тодоров МАРИНОВ и НЩ подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ.  стр. 188
    III място – под. 32440 – Хасково: командир – подполковник Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ, ЗКВР – капитан Георги Апостолов АПОСТОЛОВ и НЩ – капитан инж. Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ.

    рлв (рлп):

   – на I място – под. 44250 – Радишево с командир подполковник Емануил Методиев НИКИФОРОФ;
   – на II място – под. 46070 – Ихтиман с командир капитан инж. Димчо Колев ТОНЧЕВ;
   – на III място – под. 34710 – Игралище с командир подполковник Гето Колев МИТЕВ.

   рлп:

    – на I място – под. 18620 – Ивайловград с командир капитан инж. Васил Танев СТАЙКОВ;            
    – на II място – под. 34830 – Чепеларе с командир капитан инж. Иван Колев БОТЕВ;
   – на III място – под. 44230 – Каменец с командир капитан инж. Константин Борисов ПОПОВ.

Резултати от проведените годишни анализи през 1991г.:

   Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   аорлв:

    I място – под. 26500 – Ломски форт: командир – полковник Райчо Георгиев ТАСКОВ, ЗКМПП – капитан Димитър Стефанов ДИМИТРОВ и НЩ – майор Ромео Иванов МИХАЙЛОВ.
    II място – под. 32720 – Радишево: командир – подполковник Венелин Маринов НАНЕВ, ЗКМПП – капитан Максим Цветанов ВАСИЛЕВ и НЩ – подполковник Ганчо тодоров ГАНЧЕВ.
    III място – под. 28540 – Труд: командир – полковник инж. Любен Войнов ГЕОРГИЕВ, ЗКМПП – майор Николай Тодоров МАРИНОВ и НЩ – подполковник Райчо Иванов ЗАГОРСКИ.

   рлв:
  
   – на I място – под. 46070 – Ихтиман с командир капитан инж. Димчо Колев ТОНЧЕВ;
   – на II място – под.34710 – Игралище с командир подполковник Гето Кръстев МИТЕВ;
   – на III място – под. 44250 – Радишево с командир подполковник Руси Николов РУСЕВ.

    рлп:

   – на I място – под. 34730 – Гоце Делчев с командир майор Иван Димитров ПОПОВ;
   – на II място – под. 34830 – Чепеларе с командир капитан инж. Иван Колев БОТЕВ.  стр. 189

    Резултати от проведените годишни анализи през 1992г.:

   Резултати от сърведнованието и клсиране на подразделенията:
   аорлв:

    I място – под. 32440 – Хасково командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ, НЩ капитан Делчо Генчев КУНЧЕВ.
    II място – под. 28050 – Божурище: командир майор Николай Симеонов ПЕТРОВ и НЩ – майор Румен Делчев ДЕЛЧЕВ.
    III място – под. 26500 – Ломски форт: командир майор Ромео Иванов МИХАЙЛОВ  и НЩ – майор Трайко Иванов СТАЙКОВ.

    рлв:

    – на I място – под.18580 – Ломски форт с командир капитан Емил Нинов НИНОВ;
    – на II място – под. 34920 – Хасково с командир майор Иван Василев ГЕОРГИЕВ;
    – на III място – под. 44250 – Радишево с командир майор Красимир Петков ГЕОРГИЕВ.

      рлп:

   – на I място – под.34730 – Гоце Делчев с командир майор Иван димитров ПОПОВ;
    – на II място – под. 18620 – Ивайловград с командир майор Васил Танев СТАЙКОВ;
    – на III място – под. 34830 – Чепеларе с командир капитан Иван Колев БОТЕВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1993г.:

   Най-добри резултати по бойна подготовка са постигнати от:
   – под. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ;
   – под. 32440 – Хасково с командир майор Делчо Генчев КУНЧЕВ;
   – под. 26500 – Ломски форт с командир майор Трайко Иванов СТОЙКОВ;
   – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Руси Николов РУСЕВ.


   рлв:

   – под. 34830 – Чепеларе с командир капитан Иван Колев БОТЕВ;
   – под. 34710 – Игралище с командир подполковник Гето Кръстев МИТЕВ;
   – под. 34920 – Хасково с командир майор Иван Василев ГЕОРГИЕВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1994г.:
    Резултати от съреднованието и класиране на подразделенията:

    аорлв:

    I място – под. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ; стр. 190
    II място – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Руси Николов РУСЕВ
    III място – под. 26500 – Ломски форт с командир майор Трайко Иванов СТАЙКОВ.

    Резултати от проведените годишни анализи през 1995г.:
    Резултати от бойната подготовка:

   аорлв:

   I мястопод. 32720 – радишево с командир майор Михаил георгиев ЦАНКОВ;
   II място – под. 32440 – Хасково с командир майор Делчо Генчев КУНЧЕВ;
   III място – под. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ.

  Резултати от проведените годишни анализи през 1996г.:

   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
   I мястопод. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ.
   II място – под. 32440 – Хасково с командир майор Делчо Генчев КУНЧЕВ;
   III място – под. 26500 – Ломски форт с командир майор Томо Хинков ТОМОВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1997г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
   I мястопод. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ.
   II място – под. 32440 – Хасково с командир майор Делчо Генчев КУНЧЕВ;
   III място – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Михаила Георгиев ЦАНКОВ.

   Резултати от проведените годишни анализи през 1998г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
    I мястопод. 28540 – Труд с командир майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ.
    II място – под. 32440 –Хасково с командир подполковник Борислав Василев ПЕТРОВ;
    III място – под. 28050 – Божурище с командир майор Николай Спасов ТРЕНДАФИЛОВ. стр.191

    Резултати от проведените годишни анализи през 1999г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
    I мястопод. 28540 – Труд с командир майор Тодор Цонев ДОЧЕВ;
    II място – под. 32440 –Хасково с командир подполковник Борислав Василев ПЕТРОВ;
    III място – под. 28050 – Божурище с командир майор Николай Спасов ТРЕНДАФИЛОВ.

    Резултати от проведените годишни анализи през 2000г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
    I мястопод. 32440 –  Хасково скомандир подполковник Калин Иванов ЦЕНОВ;
    II място – под. 28050 – Божурище  с командир майор Бойко Георгиев МАРКОВ;
    III място – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Михаил Георгиев ЦАНКОВ.
   Обещаването на ново бойно знаме на бригадата е на 04.10.2001г.в тържествена обстановка на летище Божурище. Бойно знаме на бригадата е връчено тържествено на 05.10.2001г. от командира на дПВО генерал-майор Димитър ГЕОРГИЕВ. При извършения ритуал се свежда и МЗ относно връчване на бойно знаме на 1-ва ртбр. Проведен е брифинг на командира на 1-ва ртбр с ветерани и командири на аорлв.
image

image
   
Резултати от проведените годишни анализи през 2001г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
   
I място – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Михаил Георгиев ЦАНКОВ.
  
II място – под. 28540 – Труд с командир майор Тодор Евстатиев ЛАЗАРКОВ;
   III място – под. 28050 – Божурище  с командир майор Бойко Георгиев МАРКОВ;

  
Резултати от проведените годишни анализи през 2002г.:
   От направеня анализ на оперативната и бойна подготовка аорлв са клсирани, както следва:
     I място – под. 28540 – Труд с командир майор Тодор Евстатиев ЛАЗАРКОВ;
    II място – под. 28050 – Божурище  с командир майор Иван Христов ДИМИТРИЕВ;
   
III място – под. 32720 – Радишево с командир подполковник Михаил Георгиев ЦАНКОВ.

стр.193
===========================================Гласувай:
11. анонимен - ЗЛОУПОТРЕБА В МИРНО ВРЕМЕ
27.11.2010 10:46
ДОБРЕ ГИ СЪКРАЩАВАТ ЩЕ ОСТАНАТ ПО МАЛКО БОКЛУЦИ ДА ЗЛОУПОТЕБЯВАТ С ВОЕННА АПАРАТУРА В МИРНО ВРЕМЕ.И ТО СЪС ЗНАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НАЧЕЛО С П.ТКАТА ПЪРВАНОВ.
цитирай
2. анонимен - В отговор на "злоупотреба..."
12.01.2011 18:31
Абе шушумиго,Кой мислиш,че е пазел дебелият..... на майка ти докъто ти си се кефел на преливащите цветове на пумпала под масата в кухнята?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bna
Категория: История
Прочетен: 296421
Постинги: 17
Коментари: 56
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031