Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.10.2010 16:57 - История на радиотехническите войски – 8
Автор: bna Категория: История   
Прочетен: 32738 Коментари: 5 Гласове:
0

Последна промяна: 27.12.2010 14:14


2.1.9 Радиотехнически възли и постове

под. 28050 – Божурище


      През октомври 1981г. се създава рлп с пощенски номер 28050А - Божурище. Основните задачи които изпълнява поделението, са: водене на РЛР, осигуряване на учебно-бойната дейност на ЗРВ, ИА и осъществяване контрол на полетите на въздухоплавателните средства в границите на информационната зона на рлв;
   - осигуряване предаването на разузнавателната и бойна информация към активните средства  от ЗРВ и ИА, съсредоточавайки основните си сили по Софийското въздушно направление.
   Организационно под. 28050А е подчинено на под. 28050 – Божурище.
   В началото на 1982г. се завършва учебният корпус към поделението.
   При създаването си поделението има въоръжение само една РЛС П-18. По-късно през същата година постъпват ПРВ-13 и обект от АСУ ВП-01М.
   През 1986г. под. 28050А обект ВП-01М е сменен с обект ВП-02М и са приети на въоръжение още 2бр. РЛС П-35 и един ПРВ-13.
   През 1989г. постъпва на въоръжение ПРВ-17.
   През 1998г. се извършва пребазиране на част от РЛТ, АТТ и материални средства от закриващото се под. 46070-Ихтиман в под. 28050А – Божурище.
  
   Командири:

   1. Капитан Стоян Емилов НЕЙЧЕВ (1979-1987г.)
   2. Старши лейтенант Валери ИВАНОВ (1987-1989г.)
   3. Капитан Найден Ангелов ГЕОРГИЕВ (1989-1993г.)
   4. Майор Николай Митков ПЕТРОВ (1993-1998г.)
   5. Капитан Петър Димитров ТОНЧЕВ (1998-2000.)
   6. Майор Огнян Стоянов КИРОВ (2000-2002г.)
   7. Майор Мартин Иванов АВРАМОВ ( от 2002г.)


  Под. 10670 ( под. 34690) – Добри дол

   Поделението е ветреан. Създадено е през 1952г. като 702-ра рота с дислокация с. Добри дол, влизаща в състава на на 104-та рота ВНОС. Неговите основни задачи са водене на РЛР, осигуряване на учебно-бойната дейност на ЗРВ и ИА и осъществяване контрол на полетите на въздухоплавателните средства в границите на информационната зона на рлв, средуточавайки основните си усилия по Кюстендилското и Софийското въздушно направление.
   През 1958г. 702-ра рота се трансформира в рлп.
   От 1968г. поделението влиза в състава на под. 26500-Ломски форт. През 1979г.под. 34690 излиза от състава на под. 26500 Ломски форт и влиза в организационното изграждане и структура на под. 28050 – Божурище. Започва дълъг и труден процес на битово устройване и изграждане на система за управление.
   Организационната му структура е следната:
   - управление (командир, ЗКТЧ и старшина на рота);
   - основни подразделения ( взвод за управление и РЛ водене);
   - осигуряващи подразделения (свързочен, охранителен и домакински взвод).
   По това време в поделението има на въоръжение РЛС от типа П-18, П-37 и ПРВ-9.
   През периода 1982 – 1989г. в поделението се извършва превъоръжаване с нова РЛТ: постъпва на въоръжение обект от АСУ ВП-01М, ПРВ-9 е заменено с ПРВ-16. imageТози период е характерен с предприетите мерки за подобряване на битовото осигуряване на личния състав: изграждане и оборудване на подземен КП, укрития за РЛТ и асфалтиране на пътя до поделението. През 2001г. е извършен цялостен ремонт на битовите и спални помещения, с което под. 34690 се нарежда на челно място в РТВ по битово устройване на личния състав.
   През 2001г. трикоординатната РЛС от под. 26500 – Ломски форт се пребазира в под. 34690, с което значително се повишават бойните му възможности.
  
   Командири:

   1. Старши лейтенант Христо КАСАЛИЙСКИ (1957-1958г.)
    2. Капитан ВАСЕВ (1958-1959г.)
    3.
Старши лейтенант Николай Симеонов ПЕТРОВ (1979-1982г.)
    4. Капитан Георги Василев СТАНКЕВ (1982-1987г.)
    5. Капитан Румен Стоянов МОНЕВ (1987-1991г.)
    6
. Старши лейтенант Иван Христов ДИМИТРИЕВ (1991-1994г.)
    7.
Старши лейтенант Илия Панайотов ГАБРОВСКИ (1994-1996г.)
image    8.
Старши лейтенант Емил Христов БОТЕВ (1996-1998г.)
    9. Подполковник Емил Божидаров КЕХАЙОВ (1998-1999г.)
   10. Майор Валентин Алексиев ПЕТРОВ (1999-2000г.)
   11. Майор Михаил Христов МИХАЙЛОВ (2000-2003г.)
   12. Майор Светлозар Кирилов СТЕФАНОВ (от 2003г.)

Под. 10020 (под. 18580) – Ломски форт
    Поделението се създава през 1956г. с военнопощенски номер 10020 и дислокация Ломски форт. На въоръжение в рлв има П-20 и ПРВ-10. За временна работа през 1959г. РЛ-30 към РЛС П-25 се пребазира и развръща към РЛС на РТП - Житарево от състава на 3-ти ртп. В началото на 1960г. се получава новата РЛС П-30 и се развръща в под. 10020 – Ломски форт. сдават се РЛС П-25 и ПРВ-10 от под. 10020 – Ломски форт за водене на бойна работа в под. 20090 – Радишево.
   След реорганизацията на 1-ви ртп и 2-ри ртп през 1968г. в ртрб поделението преминава в състава на 1-ва ртрб към аорлв – под. 10410 – Ломски форт. През 1976г. на въоръжение в под. 10020 са РЛС П-35 ( 2 бр.), П-12, ПРВ-9 и ПРВ-11. Същата година в поделението е развърната и РЛС П-37, която влиза в БД от месец март следващата година, като РЛС П-12 е заменена с П-18. През 1980г. се пребазира на територията му РЛС П-14Ф от под. 34430 – Мировяне, която впоследствие през 1992г. се пребазира и развръща на територията на под. 38550 – Локвата. Остават на въоръжение П-37 (2бр.), П-18 (1бр.), ПРВ-13 (2бр.) и ПРВ-17 (1бр.). Започва процес на модернизация на РЛС П-37 и 1 бр. П-37 се сдава през 1996г. за модернизация.
   До разформироването си през 2002г. под. 18580 временно е преподчинено на под. 28050 – Божурище.

   Командири:
   1. ЛейтенантЛулчо СЕИЗОВ (1955-1958г.)
image
   2. Майор Христо КАСАЛИЙСКИ (1958-1964г.)
   3.
Майор Михаил Алексиев УЗУНКОЛЕВ (1964-1977г.)
   4.
Майор Антон АНТОНОВ (1977-1978г.)
   5.
Майор Райчо ТАСКОВ (1978-1982г.)
   6. Майор Стефан ЦВЕТКОВ (1982-1984г.)
   7.
Майор Венцислав ПЕХЛИВАНСКИ (1984-1986г.)
   8.
Майор Гриша ДИМОВ (1986-1991г.)
   9.
Майор Емил НИНОВ (1001-1994г.)
 10.
Майор Димитър ДИМИТРОВ 1994-1995г.)
 11.
Майор Бойко ДЕЛИВЛАЕВ (1995-1997г.)
 12.
Майор Александър ЗАРЕВ (1997-2000г.)
 13.
Майор Васил ХАНДЖИЙСКИ (2000-2001г.)
 14.
Майор Ненчо КЪНЕВ (2001-2002г.). Под. 10680 (под.34710) – Игралище
    През 1952г. недалече от с. Игралище се създава поделение с военнопощенски номер 10680 в състава на 1-ви ртп.
   Mястото на развръщане на поделението се определя след предварително разузнаване от български и съветски офицери. След разузнаването специалистите се спират на позиция в с. Игралище ( на същото място през Втората световна война има развърната немска РЛС – "Фрая"). Групата от съвецки офицери се ръководи от капитан Береговой, брат на космонавта Береговой, който след 25 години посещава поделението с още двама съвецки офицери и генерал-полковник Любчо Благоев. Командващияр ПВО и ВВС, след като разглежда поделението, дава отлична оценка на носене на ежедневното БД и благоустрояването.
   Основните задачи, които изпълнява поделението, са водене на РЛР, осигуряване на учебно-бойната дейност на ЗРВ и ИА, усъществяване контрол imageна полетите на въздухоплавателните средства в границите на информационната зона на рлв и осигуряване предаването на разузнавателна и бойна информация към активните средства от ЗРВ и ИА, като сръдеточава основните си усилия по Струмското въздушно направление.
   При създаване на поделението в състав му влизат две РЛС и свързочни средства. Започва изграждането на загражденията на района  и оформянето на площатки за РЛС и свързочни средства, като първоначално няма помещения, а само палатки и походна кухня.
   Първите развърнати РЛС в поделението са: РЛС П-20, РЛС П-10, както и свързочните средства: радиопредавател РАФ-КВ-5 с дървен фургон, радиоприемник РБМ-1 и малко по-късно РФТ.
   Към 1965 – 1970г. навлизат нови РЛС: П-12, вистомер и свързочни средства : Р-118, Р-820, радиоприемник Р-250, Р-331, радиорелейна станция Р-401М.
image   През 1968г. се сформира радиотехнически батальон с пощенски номер 10420 и местен възел под. 10680.
   Поделението носи ежедневно БД и предава РЛИ за въздушните цели с РЛС П-37, П-18 и ПРВ-13.
   От 1979г. под. 34710 – Игралище преминава на подчинение на под. 26500 – Ломски форт.
   След 1980г. на въоръжение в поделението постъпва обектът от АСУ ВП-02М (впоследствие заменен от ВП-01М), който след дълги години бойна работа през 2002г.се снема от въоръжение и се сдава.
   През 2001г. след разформирането на под. 26500 – Ломски форт, под. 34710 – Игралище влиза в състава на под. 28050 – Божурище.
  Командири:
    1.Подеполковник КОЦЕВ (1952-1953г.)
    2.Подеполковник ИЛЧОВ (1953-1954г.)
    3.Подеполковник ЖЕЛЯСКОВ (1954-1955г.)
    4.Подеполковник ФИЛИМОНОВ ( 1955-1956г.)
    5.Подеполковник ИЛЧОВ (1956-1959г.)
    6.Подеполковник ПАТАРИНСКИ (1959-1961г.)
    7.Подеполковник Цеко ЦЕКОВ (1961-1962г.)
    8.Подеполковник КАСТРЕВ (1963-1965г.)
    9.Подеполковник Славчо ИВАНОВ (1965-1968г.)
  10.Подеполковник Павел ПАВЛОВ (1968-1987)
  12.Подеполковник Иван ЗАРЕВ (1991-1994г.)
  13.Подеполковник Томчо МАНИКАТОВ (1994-1998г.)
  14. Майор Росен МИХАЙЛОВ ( от 1998г.)
   За времето от 1968г. до 1979г. командир на аорлв – Игралище – под. 10420 е подеполковник Славчо Иванов.

  Под. 10030 (34430) – Доброславци (Мировяне)

    Поделението влиза в състава на 1-ви ртп през 1958г., с военнопощенски номер 10030 – Доброславци. По-късно през 1968г. е в състава на аорлв – Ломски форт – под. 10410. На позиция в района на летище Доброславци е развърната РЛС П-12. В периода от 1976. до 1980г. в района на поделението са развърнати РЛС П-14Ф, П-12 и ПРВ-10 от състава на под. 18580 - Ломски форт. С помоща на РЛ-30 РЛИ от РЛС П-14Ф се предава в КП на аорлв. В периода 1988-1993г. поделението е дислоцирано в района на под. 34710 - Игралище. От 1993г. до закриването му през 1998г. същото е разположено в района на под. 18580-Ломски форт и превъоръжено с РЛС П-18.
     Командири:
    1. Майор ЗИДАРОВ
    2. Подполковник Борис ДАНОВ ( до-1978)
    3. Майор Стефан ЦВЕТКОВ (1978-1980г.)
    4. Майор Борис БОЖИЛОВ (1980-1982г.)
    5. Капитан Иван СТОЯНОВ (1982-1987г.)
    6. Майор Томчо МАНИКАТОВ (1987-1993г.)
    7. Майор Ненко Гънчев КОЛЕВ (1993-1995г.)
    8. Капитан Костантин Викторов ТОДОРОВ ( 1995-1997г.)
    9. Лейтенант Емил Филипов ТОМОВ (1997-1998г.)

     Под. 10010 – Витоша (Черни връх)

    През годините на въоръжение в под 10010 има РЛС П-12, П-35 и ПРВ-10. Поделението е закрито през есента на 1973г. Командир през този период е подполковник Йоцов. Под. 38550 – Локвата

    На 27.11. 1979г. се създава ново поделение 38550 – Локвата, Кюстендилско.
   Основните задачи, които изпълнява поделението, са водене на РЛР на въздушното пространство на Република България в границите на зоната за информация на РЛВ: осигуряване предаването на разузнавателна и бойна информация към активните средства от ЗРВ и ИА.
   Наред с повишаване бойната подготовка (БП) на личния състав, превъоръжаване с бойна и друга техника се средотучават усилията и върху подобряване битовите условия в поделението. През периода 1982-1986г. са построени учебен корпус и стая за отдих на наборните военнослужащи. Кухненския блок в поделението е реконстроиран основно. Само след три години се изгражда подземен КП и почивни стаи за даващите дежурства в поделението кадрови военнослужащи.
   Поделението е въоръжено с РЛС П–18. През следващите години то се въоръжава с ПРВ-9 и обект от АСУ ВП-01М.
   През 1992г. в поделението се пребазира РЛС П-14 от под. 26500 – Ломски форт. С развръщането на РЛС П-37 през 1995г. съществено сеповишават бойните възможности по отношение на количествените икачествени показател на предаваната РЛИ.
   През 2002г. РЛС П-18 и обект от АСУ ВП-01М се сдават, а в РЛС П-14 е вграден базов екстрактор, с който станцията е включена в системата на ASOC.image    Под. 46070 – Ихтиман
   Поделението се сформира през есента на 1982г. като влиза в състава на под. 28050 – Божурище и е развърнато на позиция на вр. Бенковски (1295,40м.), в Ихтиманска Средна гора.
   Основната му задача е да води РЛР на въздушните обекти и по автоматизиран и неавтоматизиран способ да осигурява с РЛИ подразделенията от ЗРВ с особено внимание по долината на р. Марица.
   Поделението е въоръжено с РЛС П-37, П-18, ПРВ-13 и обект ВП-01М.
   РЛВ е допуснат да носи ежедневно бойно дежурство на 22.03.1983г. За периода 1989-1991г. поделението и личният състав са класирани на II място между сродните поделения в рамките на ПВО и ВВС и на I  място в 1-ва ртбр.
   През 1998г. под. 46070 – Ихтиман се разформира. РЛТ се сдава и предислоцира в други поделения в рамките на 1-ва ртбт. Свързочната техника се пребазира в под. 28050 – Божурище.
     Командири:    1. Старши лейтенант Януш НАКОВ (1982-1984Г.)
    2.
Старши лейтенант Звездомир ДРАГАНСКИ (1984-1986г.)
    3.
Старши лейтенант Димчо ТОНЧЕВ (1986-1992г.)
    4. Капитан Тодор СТАВРЕВ (1992-1994г.)
    5. Майор Николай ДИЛОВ (1994-1996г.)
    6. Капитан Мартин МИЛАНОВ (1996-1998г.)

   ЗКПЧ:   
   1.
Старши лейтенант Иван СИМОНОЛИЙСКИ (1982-1988г.)

  ЗКТЧ:
      1. Старши лейтенант Бойко ДЕЛИВАЛИЕВ (1986-1992г.0
    2. Старши лейтенант Тодор СТАВРЕВ (1986-1992г.)
    3. Капитан Вадимир ЦИНЦАРСКИ (1992-1994г.0
    4. Майор Валентин ПЕТРОВ (1994-1996г.)

   Офицери, за които трябва да се спомене, още са: Румен Лаков, Димитър Димитров, Людмил Михайлов, Ивайло Коларски, Сержанти: Иван Кавлаков, Петър Минчев, Иван Лозанов, Димитър Димитров.

Под. 10050 (под. 34800) – Труд
   Поделение 10050 – Труд ( от 1978г. е с военнопощенски номер 34800) е създадено през месец май 1955г. като елемент от системата за ВНОС към полк ВНОС – Стара Загора. С реформиранрто на 2-ри ртп през 1961г. рлп – Труд минава на подчинение към 1-ви ртп – София, но при сформирането му през 1963г. отново се преподчинява. През 1968г. под. 10050 – Труд става рлв от състава на аорлв – Труд – под. 10430, подчинено на 1-ва ртрб – Божурище.
   Под. 10050 – Труд води непренъснато РЛР на въздушното пространство и предава разузнавателна информация в общата система на ПВО на страната. То е основният източник за осигуряване на бойна РЛИ на 19-ти иап – Граф Игнатиево и подразделенията от ЗРВ.
   Организационната структура на под. 10050 включва: командване, щаб, 4-5 бр. РЛС, ЕСВ, подразделение за охрана и домакинско отделение.
   Едни от първите РЛС и ПРВ, развърнати на позицията, са П-15, П-20, П-30 и ПРВ-10. През 1968г. на въоръжение в поделението са РЛС П-35 (началник - капитан Стоян Стоянов), П-15 (началник - старши лейтенант Ангел Ангелов), ПРВ-10 (началник капитан Иван Бошнаков) и ПРВ-11 ( началник - леитенант Тодор Тодоров).
   През 1973г. РЛС П-15 е заменена от РЛС П-18. Повишаващите се изисквания към качеството на РЛО на 19-ти иап налагат през 1976г. въвеждането на още една РЛС от сантиметровия диапазон – РЛС п-37 с началник капитан Нестор Стаев. Пет години по-късно ПРВ-10 и ПРВ-11 са заменени с ново поколение вистомери - ПРВ-13 (2бр.).
   През  1986г. в под. 34800 постъпват нови РЛС СТ-68 с началник капитан Дончо Брънзелов и ПРВ-17 с началник лейтенант Наков, които заменят съответно РЛС П-35 и единия ПРВ-13.
   През 1994г. РЛС П-18, развърната на летище Граф Игнатиево, е преподчинена на под. 34800-Труд до разформиране на позицията на летище Граф Игнатиево през 2002г.
   Водената през годините БП в под. 34800 е в тясна връзка с учебно-бойната дейност на ИА и ЗРВ.
   Под. 34800 е едно от поделенията в РТВ с най-много РЛТ на въоръжение поради високата интензивност на полетите от осигуряваното летище.

   Командири:

   1. Подполковник Тотю Иванов САРАЛИЕВ, подполковник Стоян Костов ШОПОВ, подполковник Атанас АНГЕЛОВ, подполковник Никола Иванов ДЕЧЕВ, подполковник  Петко Янков ПЕТКОВ, подполковник Георги Трайков ГУГАЛОВ (1955 - 1968г.)
   2. Подполковник Стоян Костадинов СТОЯНОВ (1968-1980г.0
   3. Подполковник Кольо Димитров ГАНЧЕВ (1980-1991г.)
   4. Майор Емил Пеев МАШЕВ (1991-1992г.)
   5. Подполковник  Дончо Василев БРЪНЗЕЛОВ (1992-1998г.)
   6. Майор Марин Маринов ДОНЕВ (1999-2003г.)
   7. Майор Николай Иванов РАЙЧЕВ  (от 2003г.)
  Под. 20950 (под. 34820) – Батак

   Поделението е създадено през есента на 1958г. с военнопощенски номер 20950. То съществува и в настоящия момент, като част от системата за наблюдение на въздушното пространство и не променя никога дислокацията си.
   Основната задача на поделението през целия период на съществуването му се свежда до водене на РЛР на въздушния противник и предаване на разузнавателна информация,служаща за изменение на степента на готовност и бойно управление на съедененията, частите и подразделенията за ПВО.
   До 1999г. поделението е включено в системата за РЛО на бойните
imageдействия на ИА, като в района му е развърнат СПУ и се носи постояно дежурство от дежурен щурман (офицер).image
   Първите РЛС, постъпили на въоръжение в поделението след създаването imageму до 1965г. са: П-15 и П-20. През 1965г. на въоръжение е приета РЛС П-14 с първи началник майор Георги Веселинов.
   През 1968г. е приет на въоръжение обект от АСУ "Кабина 2Б", който през 1998г. е заменен с ВП-01М (получен от разформирания рлв – Ихтиман) с началник лейтенант Николай Атанасов Кочев и е снет от въоръжение през 2001г.
   Организационно до 1968г. поделението е подчинено на 2-ри ртп – Граф Игнатиево, а след разформироването на полка е подчинено на под. 28540 – Труд.
   През същата година е приет на въоръжение и радиовистомер ПРВ-11 с първи началник лейтенаннт Тодоров. През 1973г. е сменен с ПРВ-10, който остава на въоръжение  до 1985г.,сменен отново с ПРВ-11. Вистомеръте единственият в България, който е разположен в спициален купол от радиопрозрачен материал (1968г.) и може да работи при всякакви метеоролгични ословия.
   По-късно РЛС П-20 е заменена с РЛС П-35 с първи началник майор Димитър Димитров, която на свой ред през 1985г. е заменена  с РЛС П-37 с първи началник подполковник Валентин Димитров, която на свой ред през 1985г. е заменена с РЛС П-37 с първи началник Подполковник Валентин Димитров.
   От 1978г. му е присвоен военнопощенски номер 34820. Със задълбочаване на процеса на модернизация на РЛТ през последните години отпадат подразделенията за обработка на РЛИ.
   Голямата надморска височина, наличието на два района и значителната денивилациямежду тях, затруднява осъществяването на всички видове осигурявания и налага особености при организацията. Например доставянето на храна за личния състав в техническия район се извършва чрез въжена линия с дължина 1 км.

   Командири:
image

   1. Подполковник Ванчо ВАНЧЕВ  (1958-1962г.)
   2. Майор Георги ГУГАЛОВ (1962-1963г.)
   3.
Подполковник Славчо ИВАНОВ (1963-1965г.)
   4.
Подполковник Атанас ДИМИТРОВ (1965-1966г.)
   5. Подполковник Иван СТАМОВ (1966-1970г.)
   6.
Подполковник Димитър ДИМИТРОВ (1970-1973г.)
   7.
Подполковник Георги ВЕСЕЛИНОВ (1973-1978г.)
   8. Майор Любомир Георгиев МЕХАНДЖИЙСКИ (1978-1991г.)
   9. Капитан Румен Павлов МИЛАНОВ (1991-1994г.)
  10. Подполковник Димитър Георгиев СТОЯНОВ (1994-1999г.)
  11. Майор Андрей Бориславов ТАШКОВ (от 1999г.).Под. 15380 (под. 34830) – Чепеларе       Поделението е създадено в началото на 1952г. като под. 15380 в района на с. Чакманово (Смолянско).
   Поделението е подчинено на 2-ри полк ВНОС – Стара Загора. На 28.08.1952. се извършва пребазиране на вр. Мечи чал с надморзка височина 1873м до Чепеларе. РЛИ от поделението се предава в КП на 2-ри полк ВНОС – Стара Загора.
   Първите РЛС на въоръжение през 1952г. са П-3А с началник лейтенант Христо Петров Ковачев и П-20 с началник лейтенант Ечко Мишев Ечков. За тяхното усвояване и бойно използване в поделението са изпратени група руски специалисти под ръководството на майор Козий.
   В поделението е приета на въоръжение  и РЛС П-8 (1954г.) с началник лейтенант Готев, коятоподменя РЛС П-3А.
   От 1958г. РЛС П-20 е снабдена с НПЗ-20 за опознаване на въздушните цели и модернизирана с апаратура "Мимоза", с която се подобряват бойните възможности на РЛС за далечина на откриване и устойчиво съпровождане на въздушните цели.
   След построяването на масивни едноетажни сгради поделението е излъчено като първенец в хигиенно-битово отношение в РТВ през 1964г. стр.117
   РЛС П-12 е приета на въоръжение в поделението през 1965г. На следващата година на въоръжение се приема и РЛС П-15.
   След разформирането на 2-ри ртп през 1968г. поделението е преподчинено на под. 28540 – Труд.
   Построена е ски писта Мечи чал през 1973г. която започва от района на поделението и завършва в Чепеларе с дължина около 3км., като за първите състезания (впоследствие много други през годините) старшина Харитиев, свързочник от поделението, осигурява връзката между старта и финала. За провеждане на първите състезаниясъс съдействието на командира на поделението майор Кольо Ганчев е осигурен вертолет Ми-8 за извозване на състезателите от финала до старта. В последствие е изграден и лифт Мечи чал. Пистата Мечи чал става основна писта за организиране и провеждане на ски състезания в 1-ва ртрб.
   АСУ- 2Б с началник лейтенант Трайко Стойков и РЛС П-18 с началник лейтенант Бранко Колчев постъпват на въоръжение през 1980г. Две години по-късно са приети АСУ ВП-01Н с началник лейтенант Иван Ботев и РЛС ПРВ-16 с началник лейтенант Михайл Михайлов.
  От 1983г. до 1993г. е построена масивна зграда и асфалтов път с дължина 2км. от Пампорово до поделението. През лятото на 1993г. с тържествена програма генерал Михо Михов открива новото модерно монолитно спално помещение с парна инсталация.
   Под. 34830 – Чепеларе е разформировано през септември 2001г.
image
image
image
  Под 20960 (под. 34920) – Хасково     През 1954г. е сформиран рлп с военнопощенски номер 20960 – Хасково. Поделението е създадено от състава на рлв – Любимец за радиолокационно осигуряване на 21-ви иап с РЛС П-20
   На въоръжение през 1959г. са П-30, ПРВ-10, П-3А
Годината е 1967, когато се превеждат П-35,АСУ-2Б.
   През 1975г. в състава на под. 20960 е развърната РЛС О-14 на позиция, в близост до с. Конуш, която през 1993г. е предислоцирана в района на основната си позиция в под. 34920 – Хасково.
   След 15.12.1977. военнопощенския номер на поделението е променен на 34920. От създаването си до септември 1968г. поделението е рлп, а сле това до настоящия момент е рлв.
   Под. 34920 – Хасково е в състава на под. 32440 – Хасково във взаимодействие с останалите радиотехнически подразделения изпълнява задачи по водене на РЛР на въздушния противник и предавана на разузнавателната информация, служеща за изменение на степента на готовност и бойно управление  на съединенията, частите и подразделенията на ПВО и предаване на разузнавателна и бойна информация, осигуряваща бойните действия на ИА и ЗРВ.
   Организационно поделението се състои от: командване, 2-3 бр. РЛС, електросилов взвод, подразделение за охрана и домакинско отделение.
   През 1979г. е приета на въоръжение РЛС П-18, а на следващата година и ПРВ-13 и Кабина 8Д. От ноември 1981г. в поделението е развърната и носи бойно дежурство РЛС П-37.
image 


Под. 15390 (под. 34930 ) – Любимец     През 1952г. се сформира под. 15390 – Любимец, едно от първите пет поделения в състава на РТВ. След 15.12. 1977г. военнопощенския номер на поделението се променя на 34930. От създаването си до разформирането си поделението е рлв.
   Под. 34930 в състава на под. 32440 – Хасково изпълнява основни задачи като водене на РЛР на въздушния противник и предаването на разузнавателна и бойна информация, осигуряваща бойните действия на ИА и ЗРВ чрез СПН – Любимец.
   Организационо поделението се състои: командване, КП, АСУ, 2-3 бр РЛС, радиозвод, електросилов звод, подразделение за охрана и домакинско отделение.
   През годините РЛТ в под. 15390 е следната:
   -1959г. на въоръжение са: РЛС П-20, П-10,П-15;
   -1963г. – РЛС П-25, П-12, ПРВ-10, П-15;
   -1967г. – П-30, П-12, ПРВ-10, П-15;
   -1075г. – РЛС П-12 с АМУ-14 и ПРВ-9
   -1993г. – РЛС П-37, П-12 с АМУ-14 и ПРВ-11.
   През 1993г. е изграден и обурудван подземен КП в под. 34930.
   От 15.09. 2001г. под. 34930 – Любимец е разформировано.

  
   Командири:
   1. Капитан Ангел Бойчев АНГЕЛОВ (1852-1954г.)
   2. Подполковник Нестор Станков ГЮРОВ (1954-1963г.)
   3. Майор Кирил Борисов ТАНЧЕВ (1963-1971г.)
   4.
Подполковник Георги Димитров ГЕОРГИЕВ ( 1971-1973г.)
   5.
Подполковник Ангел Бонев БОНЕВ (1973-1985г.)
   6.
Подполковник Трайко Иванов СТОЙКОВ (1985-1988г.)
   7.
Подполковник Димитър Младенов ДИМИТРОВ (1988-1999г.)
   8. Майор Павлик Георгиев ПЕТРОВ ( 1999-2000г.)
   9. Майор Георги АпостоловАПОСТОЛОВ ( 2000-2001г.)
  10.Старши лейтенант Янко Христов РАСОКОВ ( до 15.09.2001г.)

imageПод.20940 (под. 34940) – Фотиново


   През 1958г се формира под 20940 – Фотоново. От създаването си до септември 1994г. поделението е рлп, а след това до разформироването си е рлв.
   Основни задачи, стоящи пред под. 34940 в състава на под. 32440 – Хасково, са водене на РЛР на въздушния противник и предаване на разузнавателна и бойна информация, осигуряваща бойните действия на ИА и ЗРВ чрез СПН – Фотиново.
   Организационно поделението се състои от: командване, КП, АСУ, 2-3 бр. РЛС, радиовзвод, електросилов взвод, подлазделение за охрана и домакинско отделение.
   Въоръжението през годините в под. 34940 търпи следните изменения:
   - През 1959г. – РЛС – П3А, П-3;
   - През 1963г. – РЛС – П-10, П-12, ПРВ-10, П-15;
   - През 1978г. – РЛС – П-18, П-12;
   - През 1993г. – РЛС – П-37 и ПРВ-13;
   През 2001г. е бракувана кабина АСУ от под. 34940, а РЛС П-18 и П-37 са здадени в под. 22070 – Божурище.
   От 15.09.2001г. под. 34940 – Фотиново е разформировано.
  
   Командири:
  
   1. Майор Кирил Борисов ТАНЧЕВ (от 1958г.- ....)
   2. Майор Здравко Трифонов  ПЕТРОВ (1968-1973г.)
   3. Майор Колю Атанасов КАРИШИЕВ ( 1973-1974г.)
   4. Старши лейтенант Веселин Тодоров ЦОЛОВ (1974-1977г.)
   5. Майор Иван Темелков БИНЕВ ( 1977-1978г.)
   6. Майор Тихомир Любенов ХРИСТОВ ( 1978-1980г.)
   7. Подполковник Васил Георгев БИДЖОНОВ (1980-1988г.)
  image

                       
               Под. 10660 (под. 18620) – Ивайловград
   През 1969г. се сформира под. 10660 – Ивайловград. От създаването си до септември 1994г. поделението е рлп, а след това до разформирането си рлв.
image   Под. 18620 е в състава на под. 32440 – Хасково във взаимодействие с останалите радиотехнически подразделения изпълнява водена РЛР на въздушния противник и подаване на разузнавателна и бойна информация, осигуряваща бойните действия на ИА и ЗРВ чрез СПН – Ивайловград.
   Oрганизационно поделението се състои от: командване, КП, АСУ, 2-3 бр.РЛС, радиозвод,електросилов взвод,подразделение за охрана и домакинско отделение.
   От създаването си поделението е дислоцирано в гр. Любимец до 20.01.1971., а след това в Ивайловград.
   На 18.06.1990г. в под. 18620 в дежурство е допусната РЛС СТ-68У. От 14.06.2002г. под. 18620 – Ивайловград се разформира.

   Командири:    1. Майор Георги Костов ПЕТКОВ (1969-1972г.)
   2. Борислав Маринов ЧИФЛИГАРОВ (1972-1977г.)
   3. Подполковник Чавдар Георгиев ЖЕЛЕВ (1977-1980г.)
   4. Старши лейтенант Илия Тодоров ИЛИЕВ (1980-1982г.)
   5. Майор Марин Йорданов МАРИНОВ (1982-1988г.)
   6. Майор Васил Танев СТАЙКОВ (1988-1994г.)
   7. Капитан Светослав Тодоров КОЖУХОВ (1994-1995г.)
   8. Капитан Росен Георгие ЦОНЕВ ( 1995-1998г.)
   9. Майор Васил Танев СТАЙКОВ ( 1998г. – 14.06. 2002г.)

Под. 32730 (под. 486000) – Горска поляна

   Поделение 48600 – Горска поляна е прието в рамките на 3-ти ртп на 01.09.1998г. Поделението е подчинено на под. 44380 – Ямбол.
   Основни задачи на под. 48600 – Горска поляна са носене на БД и водене на РЛР за въздушната обстановка.
   В изпълнение на плана за изграждане на единна система за ПВО на страната под. 32730 излиза от състава на 3-та кбрру -Сливен и от 01.09.1998г. е в състава на под. 44380 – Ямбол, като получава военнопощенски номер 48600. Поделението е въоръжено с РЛС П-12, П-18, П-27, ПРВ-13, свързочни средства, спомагателна техника и КП.
   В съответствие с графика за дежурства на РЛС и ПРВ от РТВ – ВВС от 01.03. 2000г. задачата на под. 48600 за РЛР е снета. Същата година през лятото личния състав от под. 48600 участва в ликвидиране на горски пожари, възникнали в близост до поделението.
   Месец юни 2001г. под. 48600 се разформира.

   Командири:
    1. Подполковник Иван Стефанов ПЕТРОВ  (1998-1999г.)
    2. Майор Христофор Ангелов МАРКОВ (2000-2001г.)

Под. 15400 (под. 38060) – Ахтопол

   Поделение 15400 – Ахтопол е сформирано през октомври 1968г., с последен военнопощенски номер 38060 влиза в състава на поделение 18770 – Братово. Поделението се намира в района на Ахтопол. 
   Основни задачи, изпълнявани от под. 15400 – Ахтопол, са водене на непрекъсната РЛР на въздушното пространство и контрол на режима на полетите над територията на страната и осигуряване с РЛИ учебно-бойната дейност на ИА и ЗРВ.
   Под. 38060 – Ахтопол е разформировано през 2001г.
   Въоръжение и бойна техника през годините:
   - 1968г. П-12, П-15
   - 1978г. П-18
   - 1980г. ПРВ-10
   - 1983г. ПРВ-9
   - 1992г. П-37 (2бр.)
   - 1994г. брак на ПРВ-10
   - 1996г. П-37 сдадена на ВМС;
   - 2001г. брак на П-12 и на 2бр П-15;
   - 2001г. сдадена П-37 на ВМС.
  
      Командири на под. 38060 – Ахтопол
  1. майор Станчо Янков ВЕЗИРОВ (1968-1970г.)
   2.Подполковник Желяско Димитров КУРТЕВ (1970-1975г.)
   3. Майор Атанас Петков МИТРЕВ (1975-1994г.)
   4. Майор Йордан Атанасов КАРАКАШЕВ (1944-2001г.)
     
Под. 10110 (48610) – Маломир    Поделение 10110 – Маломир е създадено през 1966г. на основата на предислоцираните поделения 90610-Г (с. Кабиле) и 90610-Ж (с. Кирилово) от състава на поделение 90610 – Ямбол (3-ти ртп). От 01.01. 1978г. поделението получава нов военнопощенски номер 44380. От своето създаване до 01.09. 1998г. поделението е съмостоятелно рлв на пряко подчинение на 3-ти ртп. През 1982г. е изградено ново караулно помещение и стая за свиждане, а през 1986г – казармена зграда.
   Поделението е въоръжено с РЛС тип П-3А, П-8, П-10, П-9, П-18, П-37, ПРВ-13, СТ-68У, свързочни средства и спомагателна техника. Влиза в БД РЛС П-37 на позиция на рлв – Маломир от 18.02. 1982г.
   От 01.09.1998г. под. 44380 – Маломир влиза в състава на под. 44380 – Ямбол, катополучава военнопощенски номер 48610. Поделението 48610 е с дилокация Маломир. Поделението е въоръжено с РЛС тип П-18, П-37, ПРВ-13, СТ-68У, свързочни средства и спомагателна техника.
   През 2001г. под. 44380 сдава РЛС П-37 в ТЕРЕМ – ЕАД Божурище за модернизация.
   От 08.06. 2001г. под. 48610 – Маломир е разформировано.

   Командири на под. 48610 – Маломир

   1. Капитан Димо Киров СЕРГИЕВ  (1074-1978.)
image
   2. Капитан Христо Иванов ГЕОРГИЕВ (1978-1979г.)
   3.
Капитан Людмил Георгиев ПОЛИХРОНОВ (1979-1981г.)
   4.
Капитан Румен Андреев АНДРЕЕВ (1981-1984г.)
   5.
Капитан Иван Панайотов ТЕНЕВ (1984-1987г.)
   6.
Капитан Стойчо Николаев МАСЛЕНИКОВ (1987-1989г.)
   7. Старши лейтенант Атанас Христов ПЕТКОВ (1989-1990г.)

   8. Старши лейтенант Николай Атанасов БУРАЛАКОВ ( 1990-1992г.)
   9.
Капитан Станимир Недялков СТОЙНОВ (1992-1995г.)
 10. Старши Лейтенант Евгени Димитров ГЕНЧЕВ (1995-1998г.)
   
 11. Подполковник Димитър Ненов МАНГЪРОВ  (1998-1999г.)
 12.
Капитан Стою Радев СТОЕВ (2000-2001г.)
 13.
Капитан Личко Александров ЛИЧЕВ (2001г.)


Под. 20980/20330 (под. 34730) Гоце Делчев
  На 18.03.1952г. една рота, въърожена с РЛС от типа П-3А, е разположена  в околността на гр. Гоце Делчев. Поделението получава военнопощенски номер 20980 и влиза в състава на 1-ви полк ВНОС.
   През 1958г. в поделението е приета на въоръжение РЛС П-8, която впоследствие е заменена с РЛС П-12.
   От 1968г. Рлп Гоце Делчев се подчинява на под. 10680 – Игралище. През 1979г. под. 34730 влиза в състава на под. 26500 – Ломски форт и е въоръжено с обект ВП-01М.
   През 1986г. на въоръжение в под. 34730 се намират РЛС П-18, П-15 (с Унджа), ПРВ-9 и ВП-01М. От следващата година РЛС П-15 е снета от бойно дежурство и е заменена с П-12.   През 2001г. под. 34730 се разформира.
  
  
омандири:
   1. Старши лейтенант Славчо Йорданов ИВАНОВ (1957-1963г)
   2. Подполковник Асен Минчев АРГИРОВ (1963-1965г.)
   3. Майор Борис Николов АТАНАСЧИКОВ (1965-1970г.)
   4. Подполковник Костадин Димитров КОТЕВ  (1970-1988г.)
   5. Подполковник Иван димитров ПОПОВ ( 1988-1999)
   6. Майор Ангел Димитров ПЕЛТЕКОВ  (1999-2000г.)
   7. Майор Костадин Радков ПАНДЕВ ( 2000-2001г.)

  
ЗКПЧ:
   1. Капитан Асен Минчев АРГИРОВ (1957-1963г.)
   2. Майор Георги ТРИЧКОВ ( 1963-1968г.)
   3. Майор Николай кузманов ТРИФОНОВ ( 1968-1971г.)
   4. Майор Кирил Георгиев ТОНЕВ, майор МАРИНОВ, майор ЛЮБЕНОВ ( 1971-1980г.)
   5. Капитан Красимир Борисов АНГЕЛОВ (1980-1990г.)

Под. 20050 (под 42240, под. 38350) – Балчик     Под. 42240 се създава като обособено самостоятелно поделение след получаване на новата РЛС П-18 в района на под. 20050 – Кичево през 1968г. и развръщане на РЛС П-12 в района на летище Балчик има за задачи: да води РЛР и оповестяване в реално време на придобитата РЛИ към КП на под. 36910 – балчик; да осигурява учебно-бойната дейност на ИА с РЛИ по индикаторен способ и да осигурява експерименталните, бойни и зачотни стрелби на ЗРВ и ИА на ЗП "Шабла".
   През годините под.42240 – Балчик има за задачи: да води РЛР и оповестяване в реално време на придобитата РЛИ към КП на под. 36910 – Балчик; да осигурява учебно-боината дейност на ИА с РЛИ по индикаторен способ и да осигурява експерименталните, бойни и зачотни стрелби на ЗРВ и ИА на ЗП "Шабла".
   През 1974г. КП и свързочният възел на поделение 10460 – Кичево са предислоцирани на летище Балчик.
image   Задачите по РЛР и РЛО на ИА поделението осъществява със следните образци РЛС П-12 (впоследствие замемено с П-18); П-37;П-15, ПРВ-9, АСУ-2Б;и обект ВП-11М.
   Връщайки се назад в историята, през 1981г. част от РЛТ ма под. 38350 – Балчик и от под. 42240 – Кичево с РЛС П-18 е предислоцирана в с. Кранево и се формира под. 38350 – Кранево, а друга част с П-18 остават в района на летище – Балчик.
   Поделение 42240 – Балчик в състав: П-18, П-12 и ПРВ-13 се преподчинява на под. 18770 – Братово и от 1985г. до септември 1986г. е в състава на под. 18770 – Братово.
   През 1996г. под. 42240 – Балчик отново е преподчинен на под. 36910 – Кранево с цел осигуряване на летателна дейностimage на вече самостоятелната 6-а иаб – Балчик.
   Под. 36910 – Кранево се закрива.

   Командири:
    1. Майор Васил Петров ВАСИЛЕВ (1978-1981г.)
   2. Капитан Васил Янев ВАСИЛЕВ (1981-1984г.)
   3. Майор Найден Александров СТОЯНОВ (1984-1999г.)
   4. Майор Евгени Стилиянов АНГЕЛОВ (1999-2000г.)
   5. Майор Пламен Неделчев ПЕТКОВ (от 2000г.)


Под. 20050 (под. 38350) – Кичево/Балчик/Кранево
   Поделение 20050 –  Кичево влиза в състава на 3-ти ртп през 1958г. От 01.10.1968г. поделението става местен възел на новосформирания орлв – Кичево – под. 10460. На базата на изнесената от под. 20050 РЛС П-12 в района на летище Балчик се сформира рлв – Балчик. В края на 1974г. под.20050 се предислоцира на територията летище Балчик, а рлп – Балчик заема неговата позиция в района на Кичево. През 1981г. част от РЛТ на под. 38350 – Балчик и под. 42240 – Кичево се предислоцират в под. 38350 на позиция с. Кранево, а друга част – остава в района на летище Балчик – под. 42240. През 1982г. е получена и развърната РЛС за далечно разузнаване О-14 със задача да води РЛР от позиционен район с. Кранево. През 2001г. под. 38350 – Кранево се разформирова.


Под. 20040 (под. 36980) – Емона
   От създаването му през 1966г. до декември 1976г. поделението е дислоцирано в с. Ветрен, обл. Бургас. Военнопощенският номер на поделението от 1966г до 1978г. е  20040 – Бургас и след това е предислицирано като под. 36980 – Емона.
   Основните задачи, които изпълнява възелат през годините, са : носене на ежедневно бойно дежурство по установен график за РЛР и визуално наблюдение на въздушното пространство в заната на видимус на РЛС от дижурните сили и средства.
   Поделението е в състава на под. 18770 – Бургас от 1968г. до 2002г., след което преминава в състава на под. 36910 – Балчик.
   През 80-те години под. 36980 има следната структура: командване, обект ВП-01М от АСУ "Въздух 1М", телефонно отделение, РЛС П-18 и П-12 , ЕСВ, радиозвад (Р-118, Р71, радиоприемен пункт, ретранслационен възел), зенитно-ракетно отделение "Стрела 2М" и домакинско отделение.
   През 2002г. КП е закрит.   image
   
След 2000г. в поделението на въоръжение постъпва модернизирана РЛС с възможности за предаване на РЛИ в ОЦВС.
   През целия период на съществуване на поделението личният му съставсреща големи трудности при преодоляването на тежките битови условия, отдалечеността на района от населени места, липсата на imageасфалтов път. Зимно време единствените транспортни средства , с които се движат хората в района и осигуряват храна на бетстващото население в с. Емона, са тези от възела. През 80-те години се изгражда водопровод от ваканционно селище Елените с помпи и тръби до поделението, но поради силно пресечената месност и честите аварии така и не зарабоотва ефективно.
   През 2003г. поделението с свързано с новоизградената кабелна телефонна система на БТК и получава стабилна проводна и телефонна линия. При обособяването на района за прекарване на кабелното трасе до с. Емона поделението получава огромна помощ от о.р. полк. Емануил Гоцев от ГлЩ на ВВС.
   През следващата година са монтирани базови електрокари на РЛС и ПРВ за работа като трикоординатен радиолокационен комплекс.


   Командири:
  
    1. Подполковник Величко Колев БОГДАНОВ (1966-1970г.)
    2. ...................... (1970-1978г.)
    3. Капитан Добромир Денев ЯНЕВ (1978-1982г.)
    4. Старши лейтенант Румен Колев РАЛЕВ (1982-1985г.)
    5. Старши лейтенант Николай Стойчев ИВАНОВ (1985-1988г.)
    6. Старши лейтенант Петър Василев ВАСИЛЕВ (1988-1990г.)
    7. Старши лейтенант Христо Иванов ХРИСТОВ (1990-1991г.)
    8. Капитан Любен николаев ПЕТКОВ (1991-1993г.)
    9. Капитан Димитър Иванов ТОНЕВ (1993-2001г.)
   10. Майор Йордан Атанасов КАРАКАШЕВ ( от 2001г.)


  Под. 20070 (под. 42420) – Разград
    Под. 20070 – разград е създаден по искане на МНО през април 1952г. То е предназначено за водене на РЛР на въздушното пространство  с развърната спомагателен пункт за насочване на (СПН) за осигуряване на бойните действия на ИА, а така също осигуряване на ЗРВ. В момента под. 42420 носи  ежедневно БД и води радиолокасионно наблюдение на въздушната обстановка. В района на поделението съществува немска позиция с две РЛС
imageтип "Фрая",                                                                                                                            5. Подполковник Руско Ангелов ДИМИТРОВ (1982-1998г.)    6. Майор Петко Николаев ПЕТКОВ (от 1998г.)

   ЗКТЧ
(Длъжността е разкрита през1993г.)image
    1. Подполковник Любомир Райков РАЙКОВ (1993-1998г)
   2. Майор Петко Николаев ПЕТКОВ (1998-1999г.)
   3. Капитан Евгени Градимиров ГОЧЕВ (1999-2002г.)
   През 2002г длъжността ЗКТЧ е трансформирана в длъжност заместник-командир.
   От 2002г. заместник-командир е капитан Галиян Николов ЯНЕВ.
стр-132  
image
  

Под. 20090 (под. 44250) – Радишево

   За най-ефективно използване на силите и средствата за ПВО на територията на страната през първите години РТВ (в това число и Плевен) са обект на непрекъснати реформи. Търси се оптималната структура и състав на организационните еденици и местоположението на позициите им. През 1952г се обявява преминаването на личния състав на досега подчинените подразделения на 3-ти полк ВНОС под. 20090А – Плевен и под. 20080 – Драганово, в подчинение към под 80930 – Пловдив. Същата година 3-ти полк ВНОС се обявява за реформиран.  При създаването на под. 20090 – Радишево основната и единствена станция на въоръжение в под. е П-3А. това е модерна за в ремето си техника, която се експлоатира в началото с помоща на руските специалисти – старши лейтенант Витали Поршин, старши сержант Александър Смирнов, младши сержант Алексей Данаилович. През 1954г. на въоръжение постъпва и първата апаратура за опознаване "Коприва". Пет години по-късно на въоръжение постъпват и РЛС П-20, а през ноември и РЛС П-15. През месец март 1962г. в поделението е развърната Рлс П-12. В края на 1960г. в под. 20090 е получена РЛС П-8, две години по-късно е подменена с РЛС П-10. През 1961г. поделението преминава към 1-ви ртп – София, а през есента 1963г. влиза в състава на 2-ри ртп.
   Три години един разчет обсложва временно и двете РЛС. През периода 1962-1965г. в под. 20090 – Радишево са построени вишки за РЛС П-20 и ПРВ, укрития за П-12 и КП. През 1965г. в под. 20090 се получава РЛС П-20, като щатът се разраства, построени са вишки за П-20, отделен трафопост и нова зграда за личния състав.През 1967г. е закрит щатът на П-20 и остава само РЛС П-3А и П-10. По-късно РЛС П-3А е бракувана и на нейно място е получена П-12, която остава единствената станция. В поделението е получена РЛС П-18, а РЛС П-12 остава като заместваща и резерв на командващия ВВС и през 1994г. е сдадена.
   До 15.10.1974г. заповедите са отдавани в под. 80730 – София (1-ва ртрб).
   През 1977г. в поделението е получена на мястото на П-10, която е снета от въоръжение.
   На 01.02. 1978г. се приема на въоръжение и се развръща обект от АСУ-2Б с готовност за бойна работа на 30.11.1978г. Половин година по-късно се приема на въоръжение в под. 44250 и се развръща РЛС П-18. Командирът на орлв организира от 01 до 28.07 изучаването и подготовката на разчета.
   През 1979г. започва експеримент за развръщане на РЛСГласувай:
01. анонимен - kоментар
14.01.2011 13:01
Обидно е за едно поделение като 15380-гр.Чепеларе,командира направил най много за него в продължение на години ,да му се напише само името.А Командири работещи по една година само в/у накоя чужда булка да им стои снимката начело.Колко ли още командири са пропуснати ?Какво ли значение има че им е минал живота по поделенията и върховете на планините?
цитирай
2. анонимен - A podelenieto na Golyam Perelik ...
31.01.2011 11:21
A podelenieto na Golyam Perelik zashto ne e dobaveno?
цитирай
3. анонимен - Поделение 36910 в Кранево
11.02.2011 13:58
Не виждам името на п/п Рахнев - командир на поделението, на п/п Добрин Янев и двамата покойници, п/п Георгиев - направили много за поделието.
цитирай
4. kilometraj - Едно малко уточнение
16.08.2014 10:14
Някъде в края на лятото мисля на 1996, командир на 26500 беше Майор Коилов. Ст.лт. Габровски не знаех че е бил командир на Добри Дол. Него го знам че по онова време (явно след Д.Дол) дойде при нас или като началник на АСУ или на РЛС. Беше готин. Даваше и дежурства в КП. Обаче ви липсва Авиобаза Каменец в списъка. Голям пропуск - най-голямата авиобаза в североизточна България ако не се лъжа, а мисля че не се лъжа.
цитирай
5. shumansky - За РТЛ - недоумявам!
24.02.2015 12:04
Изобщо не е споменато да има поделение в с. Медковец! Интересно къде съм служил тогава 22 месеца! Майорът, който беше командир през 1980 навярно отдавна е покойник, беше човек на възраст, но тогавашният старши лейтенат Красимир Георгиев, който го замести през 1981 си е жив и здрав и живее в плевенския квартал Дружба!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bna
Категория: История
Прочетен: 296434
Постинги: 17
Коментари: 56
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031