Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.10.2010 11:42 - История на радиотехническите войски.- 6
Автор: bna Категория: История   
Прочетен: 8923 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 27.12.2010 14:082.1.7. Първа радиотехническа бригада – Божурище


   Първа радиотехническа бригара е сгормирана на 05.10.1968г на основат на 1-ви и 2-риртп, с пощенски номер 80730, дислоцирана в София. Бригадата е подчинена на 1-ва дПВО до 01.09.1996г., а след това на кПВО (КПВО). Основните задачи пред 80230, са: носене на постоянно БД с дежурните сили и стедства и провеждане на мероприятия, осигуряващи поддържане на постоянна нойна и мобилизационна готовност и организирано привеждане в по-високо състояние и степени на БГ; водене на РЛР, контрол над въздухоплавателните средства и режима на полети във въздушното пространство на Р българия; РЛ осигуряване полетите на авиацията и учебно-бойната дейност на ЗРВ.
   Състав на под 80730: щаб, КП, свързочна рота и подчинени аорлв, рлв и рлп:
   -аорлв - под. 10410 -Ломски Форт:
   -рлв - под. 10010 - Черни връх;
   -рлв - под. 10020 - Ломски форт;
   -рлв - под. 10670 - Земен;
   -орлв - под. 10420 - Игралище
   -рлв - под. 10680 - Игралище
   -рлп - Гоце Делчев;
   -аорлв - под. 10430 - Труд;
   -рлв - под. - 10050 - Труд;
  
-рлв - под. - 20950 - Батак;
   -рлп - под. - 15380 - Чепеларе;
  -орлв - под. - 10440 - Хасково:
   - рлп- под - 20960 -  Хасково;
   - рлв-  под. 15380 - Любимец;
   - рлп - под. 20940 - Фотиново;
   -рлп - под. 10030 - Доброславци (Мировяне);
  -рлв - под. 10080- Медковец;
 
-рлп - 10150 - Долна Митрополия;
   -рлв - под. 20090 - Радишево;
   -рлп - под. 10070 - Каменец.
    image


С указ на Държавния съвет ан НРБ през 1972г се връчва бойното знаме на воинска чест, доблест и слава.
   Под. 10010 - Черни връх просъществува в състава на 1-ва ртбр до 1973г. след което е закрито.
   През 1979г. са извършени следните организационни изменения в бригадата:
   - На 20.11.1979г. управлението на под. 28050 се предислоцира от района  на с. Игралище в с. Божурище и се реорганизира.
    - на 25.11.1979г. се сформира под. 38550, което се дислоцира в с. Локвата (Кюстендилско) и се подчинява на под. 28050;.
   - На 01.12. 1979г. се предпочинява:
   - под. 34690 - Земен от под. - 26500 - Ломски форт на под. 28050 - Божурище;
   - под. 34710 - Игралище  и под. 34730 - Г. Делчев от под. 28050 Божурище на под. 26500 - Ломски форт.
   Организационната структора на отделно разположените рлв (рлп) включва : командване, КП, АСУ, РЛС (2-3 бр.), радиозвод, електросилов взвод, подразделение за охрана и домакинско отделение. Възелът, разположен съвместно с управлението на орлв (аорлв) има същата организационна структора, но без КП, АСУ и радиозвод.
   През 1980г. се приема на въоражение, пребазира се и се развръща РЛТ и обекти на АСУ; РЛС П-14 от под. 34430 - Мировяне в под. 18 580 - Ломски форт, ПРВ - 13 в под. 18580 Ломски форт, ПРВ-9 от 18580 - Ломски форт в под. 34690, обект ВП-01М в под. 38550, РЛС П-12 от под 38550 в под. 34920, РЛС П-18 от под 34920 в под. 38550, ПРВ-9 в под 38550, ПРВ-13 в под 34800 - Труд и ПРВ -13  от 6 и ОБСРЕТО в под 44250 - Радишево; Рлс П18 в под 34940, ПРВ-13 в под 34800, РЛС П-18 и ПРВ-13 в под 34710, ПРВ -13 в под 36010 и ПРВ-13 в под. 18580.
   От 01.01.1981г. са включени в БД обекти от АСУ "Въздух - 1М" и РЛТ: ВП-02М и ВП-11 от под. 26500, АСУ-2Б и ВП-11 от под. 36010, АСУ-2Б от под. 34710, ВП-01М от под. 34370 - Г. Делчев, ПОРИ от под. 28050, РЛС П-18 и ПРВ-9 от под. 28050А, ВП-01М от под.34690 - Земен и под. 38550 - Локва, АСУ-2Б от под. 34820 - Батак и под. 34830 и АСУ-2Б и ВП-11 от под. Труд.
   През 1981г. е приета на въоръжение, развърната и включена в бойна работа следната РЛТ: ПРВ-13М-1 и РЛС П-37 в под. 36010 - Медковец,image ПРВ-13М-1  в под. 18580, ПРВ-13М-1 в под. 34710 - Игралище, ПРВ-13М-1 в под. 28050А - Божурище, ПРВ-13М-1 в под. 34800- Труд, ПРВ-11 впод. 34820- Батак, ПРВ-13М-1 в под.34920- Хасково, ПРВ-13М-1 в под.18620 - Ивайловград и ПРВ-13М-1 в под. 44250 - Радишево.
   В изпълнение на плана за автоматизация и за подобряване качеството на РЛР и РЛО приборното насочване  на 18-ти иап са приети на въоръжение следните обекти от АСУ "Въздух-1М": обект ВП-04М в ОКП на под. 26500, обект ВП-15М в ОКП на под. 26500, ВП-11 в СПН на под. 34710, обект ВП-02М в ОКП на под. 28540 и АСУ-2Б в под. 44250.
   През 1981г. е предислоциран учебият център - под. 36020 - Габровница към управлението на бригадата в Ихтиман ( вр. Еледжик).
   От 09.04.1982г. се допуска до носене на БД на обект "ВП-04М" от АСУ "Въздух-1М". Приемат се на въоръжение и се развръщат: Обекти ВП-01М в под. 28050 - Божурище, под. 46070 - Ихтиман, под. 34830 - Чепеларе и под. 44250 - Радишево; ВП-11 - 1бр. в под. 26500 - Ломски форт, ВП-11 - 2бр. в под. 32440 - Хасково, АСУ-2Б от под. 34830 - Чепеларе в под. 18620 - Ивайловград.
   На 15.07.1982г. се приемат на воръжение и развръщат ПРВ-16 в под. 34830 - Чепеларе и ПРВ-10 в под. 18620 - Ивайловград.
   През август 1982г. е развърнато ново под. 46070 - Ихтиман, подчинено на под. 28050 - Божурище. В него на въоръжение се приемат: РЛС П-35 от под. 34920 - Хасково, РЛС П-18 от под. 34690- Земен, ПРВ-13 и обект ВП-01М от под. 28050А - Божурище.
   От 25.11.1982г. са допуснати до БД обект ВП-01М от под.34930 - Г. Делчев и под. 44250 - Радишево. Приемат се на въоражение  и се развръщат в под. 34710- Игралище РЛС П-37 и обект ВП-02М от АСУ "Въздух-1М".
   На 11.03.1982г.се приемат на въоражение и развръщат в под. 34940 и под. 18620 - Ивайлпвград обекти ВП-01М от АСУ "Въздух-1М".
   Приема се исе развръща РЛС П-37 в под. 34800 - Труд през месец май 1983г.
   На 08.08 1983г. са допуснати до БД обект ВП-01М в под. 34940 и под. 18620, а на 08.11. 1983г. се приемат и развръщат в под. 28050А- Божурище и под. 34710 - Игралище РЛС П-18.
image   Приемат се на въоражение и се развръщат и РЛС П–37 в под. 28050А – Божурище с готовност за бойна работа на 31.10.1984г.
   Oт 01.09.1991г. в състава на 1-ва ртбр от 3-ти рип е прието под. 42520 - Щръклево. Същото е подчинено на под. 32720-Радишево.
   От 01.09.1993г. в района на летищен комплекс Видин се развръща под. 46720-Видин в състава на под. 26500 Ломски форт.
   През юли 1997г. е приета на въоръжение РЛС П37-НВ и развърната на позиция в под. 18580-Ломски форт.
   От 01.10.1997г. се разформирова под. Долна Митрополия от състава на под. 32720-Радишево и техниката му се предислоцира на позицията на под. 44250-Радишево.
   През 1997г. към управлението на под. 32440-Хасково се формира школа за подготовка на РТВ-специалисти (ШпРТВс), imageс военнопощенски номер 36020-Хасково. От началото 1998г. ШпРТВс започва да действа и като нещатен учебен център за подготовка на новобранци (УЦПН).
   През 1998г. към състава на под. 32720 преминават под. 36010-Медковец и под. 46720-Медковец (Видин), подчинени дотогава на под. 26500-Ломски форт.
   Снема се от БГ под. 46720-Видин на 08.06.1998г. РЛТ, АТТ, свържочната и спомагателна техника, материалните средства и личният състав се предислоцират във войскови район на под. 36010-Медковец в периода от 08.06.1998г. до 15.06.1998г. Командирът на 1-ва ртрб-Божурище приема в състава на бригадата 1 рлр-Локвата от 1-ви КБРЦ-София (26650-Б). Снема се от БГ исе разформира под. 46070-Ихтиман. В тази връзка от 01.06 1998г. под. 46070-Ихтиман се снема от БГ. РЛТ до 20.06.1998г. се превозва и съхранява във войскови райов на под. 28050-Божурище. Обект ВП-01М от АСУ "Въздух-1М" се предислоцира и приема от под. 34820-Батак от 30.07.1998г. Свързочните станциии свързочното имущество от под. 46070-Ихтиман се сдават на 1-ва ртрб до 30.07.1998г., а материалните средства и видевете имущества от под. 46070-Ихтиман на 3-ти ртл-Ямбол. До 30.08.1998г. се закрива под. 46070-Ихтиман.
   На 15.09.1998г. се разформира под. 34430-Мировяне, като техниката и имуществата се приемат от под. 18850-Ломски форт.
   През 1998г. се предислоцират и се приемат (сдават) РЛС и обекти от АСУ: обект ВП-02М от под. 36010 в од. 32720, а обект ВП-01М от под. 44250 в под 36010; ПРВ-13 от под. 46720-Видин в Горска поляна; РЛС П-37 и ПРВ-13 от закритото под. 46070-Ихтиман в под. 36510-Полски градец.
   За по-нататъшно изграждане на ВВС от 01.09.1998г. в РТВ се извършват организационно-щатни и дислокационни промени. Реорганизацията на 1-ва ртрб налага редица промени.
   Под. 26500 - Ломски форт с дислокация в София е в състав: под.18580-Ломски форт, под. 34710-Игралище и под. 34730-Гоце Делчев.
   Под. 28050 - Божурище е в състав: под. 28050А-Божурище, под. 34690-Земен и под. 38550-Локвата. стр.77
   Под. 28540 - Труд включва: под. 34820-Балчик, под. 34800-Труд и под. 34830-Чепеларе.
  
Под. 32440 - Хасково е в състав: под. 34940-Бенковски, под. 34920-Хасково, под. 34930-Любимец и под 18620-Йвайловград.
  
Под. 32720 - Радишево е в състав: под. 46720-Видин, под. 36010-Медковец, под. 44250-Радишево, под. 44230-Каменец и под. 42520-Щръклево.
   В изпълнение на "Плана за организационно изграждане и структура на БА до 2004г." през юли2000г. се разформирова под. 48750-Видин и 44230-Каменец.
   През месец юни 2001г. се разформирова под. 34830-Чепеларе. Разформироват се под. 34940-Бенковски и под. 34930-Любимец от състава на под. 32440-Хасково и под. 34730-Г.Делчев и под. 26500-Ломски форт.
   Годината е 2002г.когато е приет на въоръжение екстрактор за РЛС П-14. С помоща на скстрактора се модернизират аналоговите радари от метров, дециметров и сантиметров диапазон за предаване на информация в ОЦВС. Модернизацията се заключава в изобразяване то на РЛИ върху цветен дисплей, в цифров вид. По този начин се осъществява автоматична вторична обработка на информацията.
   От 14.06.2002г. в РТВ се извършват организационно-щатни и дислокационни промени, като се разформироват под. 18580-Ломски форт, под. 18620-Йваеловград; реорганизират се под. 28050-Божурище, 28540-Труд, под. 32720-Радишево.
   През 2003г. се разформирова управлението ан 3-ти ртп-Ямбол и се преминава към нов щат. Към управлението на 1-ва ртрб преминават и поделения 36910-Балчик и 44380-Ямбол. На 30.04.2003г. завършва пребазирането на въоражението и техниката от реформиращите и реорганизиращите се поделения.
   През 2004г. започна модернизацията до различно ниво на РЛС от всички типове. Това даде възможност за създаване на основно радарно покритие над страната по стандартите на НАТО.
   През 2005г. се приемат на въоръжение РЛС с вградени екстрактори. Започна въвеждане в експлотация и на вторичен РЛ запитвач от системата "свой-чужд".
   Въвеждането на въоръжение на модернизирани РЛС за времето 2001-2003г. повишава ефективността на РЛО и дава възможност за обработка на информацията в реално време. Част от РЛС са цифровизирани и спрегнати за работа като трикоординатнирадиолокационни комплекси. С тези РЛС се осигурява възможността за предаване на РЛИ към ОЦВС за формиране на ОКВО и участие в изпълнението на задачата за контрол и охрана на въздушното пространство (Air Policing), в съответствие с изискванията на НАТО.
   Основен команден състав на 1-ва ртрб
   Командири:
  
1. Полковник
Дечо Георгиев ДЕЧЕВ (1968-1969г.)
    2. Полковник Дамян Илиев ПОПОВ (1969-1977г.)
    3.
Полковник Тодор Каменов ТОДОРОВ (1977-1991г.)
    4.
Полковник Димитър Едрев ЛАЗАРОВ (1991-1996г.)
    5.
Полковник Румен Андреев АНДРЕЕВ (1996-2000г.)
    6.
Полковник Божин Владимиров ГАВРИЛИВ (2000-2002г.)"
    7.
ПолковникТомо Хинков ТОМОВ (от 2002г.)
  image
  
   Началници на щаба:


   1. Майор Цеко Георгиев ЦЕКОВ (1968-1971г.)
   2. Подполковник Байчо Петков БАЕВ (1971-1973г.)
   3. Подполковник Стойко Пасков ЖЕЛЯСКОВ (1973-1976г.)
   4. Подполковник Христо Иванов ИВАНОВ (1976-1985г.)
   5. Майор Димитър Едрев ЛАЗАРОВ (1985-1987г.)image

  

image
 image imageimage
image
СЛЕДВА!
  

 Гласувай:
1Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: bna
Категория: История
Прочетен: 296432
Постинги: 17
Коментари: 56
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031