Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.10.2010 10:42 - История на радиотехническите войски. - 7
Автор: bna Категория: История   
Прочетен: 30755 Коментари: 15 Гласове:
0

Последна промяна: 27.12.2010 14:10


2.1.8 Радиотехнически батальон

  Под. 28050 – Божурище

   На 18.03.1952г е сфоемирано поделение към 1-ви самостоятелен батальон ВНОС с военнопощенски номер 10420-Игралище. През есента на 1968г. същото се реформира в орлв и влиза в състава на 1-ва ртбр. рез 1979г. под. 10420-Игралище се предислоцира в района на Божурище, с военнопощенски номер 28050 в състава на 1-ва ртбр.
   Организационното изграждане и структура на поделението през 1979г. са регламентирани с щат, съгласно който численият състав възлиза на 114 души. В това число са обособени и влизат: ръководство, щаб, КП, и две поделения- под. 34690-Добри дол и под. 38550-Локвата.
   През 1979г. бойната работа се води с РЛС от типа: П-18, П-37, ПРВ-9 и ПРВ-13.
image   В началото на 80-те години се усъвъшенствува системата за управление и подстъпват на въоражение АСУ "ПОРИ" и обекти ВП-01М. Личният състав на АСУ, преминавайки необходимото обучение и подготовка, застъпва в БД през януари 1981г.
   Характерно за периода 1980-1989г. е, че се извършва превъоражаване с нова РЛТ и основният способ за работа е автоматизираният.
   При създаването на под. 28050А (местен рлп) през октомври 1981г. на въоражение има само една РЛС П–18. По-късно през същата година постъпват ПРВ-13 и обектът АСУ ВП-01М.
   През есента на 1982г. към под. 28050А се сформира ново поделение - 46070-Ихтиман, въоръжено с П-18, П-35, ПРВ-13 и обект от АСУ ВП-01М.
   През 1986г. в под. 28050А обект ВП-01М е заместен с обект ВП-02М и са приети на въоръжение още РЛС-П-35 (2бр.) и ПРВ-13. Впод. 46070-Ихтиман РЛС П-35 е замемена с новата П-37, а в под. 34690-Добри дол ПРВ-( е заменено с ПРВ-16. стр.83.
    През 1993г. се пребазира РЛС П-14 от поделение 18580- Ломски форт в под. 38550. През 1995г. същото е въоръжението и с РЛС П-37, с което съществено се повишават бойните му възможностипо отношение на количествените  и качествените показатели на предаваната РЛИ.
   След 16 години бойна работа, през 1998г. под. 46070-Ихтиман се разформирова, като РЛТ се сдава и предислоцира в други поделения . Свързочната техника се пребазира в под. 28050-Божурище.
   През 2001г. в под. 34690-Добри дол постъпва на въоръжение трикординатна  РЛС от сантиметров диапазаон.
   През 2001г. след разформирането на под.26500-Ломски форт към състава на под. 28050 се присъединяват и под. 18580-Ломски форт и под. 34710-Игралище.
   През 2002г. в поделението се извършват реоганизационни промени, като се реорганизира под. 28050.
   През 2002г. обектите от АСУ ВП-01М и ВП-02М се снемат от въоръжение.
   През 2003г. под. 28050 – Божурище отново се реорганизира, като влиза в сила нов щат с модернизирани РЛС.
         Командири:
   1. Майор Димитър Едрев ЛАЗАРОВ (1979-1985г.)
   2. Майор Серафим Филипов БАЧЕВ (1985-1987г.)
   3. Майор Венелин Вергилов НЕЦОВ (1987-1989г.)
   4.
Майор Николай Симеонов ПЕТРОВ (1989-1993г.)
   5.
Майор Румен Делчев ДЕЛЧЕВ (1993-1995г.)
   6. Подполковник
Иван Борисов СТОЯНОВ (1995-1996г.)
   7. Подполковник Николай Спасов ТРЕНДАФИЛОВ (1996-2000г.)
   8.
Подполковник Бойко Георгиев МАРКОВ (2000-2002г.)
   9. Подполковник Иван Христов ДИМИТРИЕВ (2002-2004г.)
  10.Майор
Пейо Георгиев БАРДУКОВ ( от 2004г.)  
image      Началници на щаба:
  
   1. Подполковник Павел Арсов ГИГОВ (1979-19981г.)
   2.
Капитан Серафим Филипов БАЧЕВ (1981-1985г.)
   3.
Капитан Венелин Вергилов НЕЦОВ (1985-1987г.)
   4.
Капитан Стоян Емилов НЕЙЧЕВ (1987-1989г.)
   5.
Капитан Румен Делчев ДЕЛЧЕВ (1989-1993г.)
   6.
Капитан Николай Спасов ТРЕНДАФИЛОВ (1993-1995г.)
   7.
Капитан Костадин Николов НЕСТЕРОВ (1995-1997г.)
   8.
Капитан Бойко Георгиев МАРКОВ (1996-1997г.)
   9.
Капитан Иван Христов ДИМИТРИЕВ (1997-1998г.)
 10.
Капитан Тодор ЕвстатиевЛАЗАРКОВ (1998-1999г.)
 11. Майор
Димитър Колев ДИМИТРОВ (1999-2000г.
image  12. Майор Евгени Стойчев АНДОНОВ (2000-2002г.)
  13. Майор Пейо Георгиев БАРДУКОВ (2002-2003г.)
  14. Майор Иван Петков ИВАНОВ (от 2003г.)

   ЗКТЧ:

   1.
Майор Нестор Петров СТАЕВ (1979-1985г.)
   2. Майор Радослав СимеоновСТОИЛОВ (1985-1993г.)
   3. Майор Димчо Колев ТОНЧЕВ (1993-1995г.)
   4. Подполковник Радко Георгиев ПЕТРОВ (1995-1998г.)
   5. Майор Андрей Нягалов ЖЕЛЕВ (1998-2002г.)
   6. Капитан Мариян Асенов ГЕОРГИЕВ (от 2002г.)


                                                  

Под 10430 (28540) – Труд

    През 1968г. се сформира под. 10430 - Труд ( от 1978. под. 28540), подчинено на 1-ва ртбр - Божурище от състава на 1-ва дПВО. Поделението е с ранг на самостоятелен батальон и оганизационно се състои от: ръководство, щаб, КП, АСУ, КРАС и бойни подразделения.
   В състава на под. 10430 първоначално влизат под. 10050, 20950 и 15380 ( след 1978г са с нови военнопощенски номера 34800, 34820 и 34830) със следната дислокация: Труд, Батак, Чепеларе. стр.85
imageimage
   Под.  28540 във взаимодействие с останалите радиотехнически подразделения изпълнява задачи като водене на РЛР на въздушния противник и предаване на разузнавателна информация, служеща за изпълнение степента на готовност и бойно управление на съединенията, частите и подразделенията на ПВО ипредаване на бойна информация, осигуряваща учебно-бойната дейност на ИА и ЗРВ.
   Още от създаването си през 1968г. под. 10430 е въъоръжено с АСУ "Въздух-1П" с началник подполковник Рангел Илийков. Към обекта от АСУ в под. 10430-Труд е включена за предаване на РЛИ Кабина 2Б от под. 20950-Батак.
   През 1978г. е въведена в бойно дежурство АСУ "АЛМАЗ" в КП на батальона. През 1981г. системата "Въздух-1П" е заменена с апаратура от ново поколение.  В под. 28540-Труд е въведен обект ВП-02М, а в под. 34830-Чепеларе - обект ВП-01М.
   Сериозно е подобрено битовото настаняване на военнослужащите, като е построена новата казармаена сграда в района на под. 28540 и под. 34800 и сградите за разчетите на РЛС (замесник-командир по снабдяването е майор Михаил Лазаров Михайлов).
   Изцяло със собствени сили през периода 1991-1992г. е построена нова казармена сграда в под. 34830-Чепеларе (с командир- мйор Иван БОТЕВ).
   През периода 1994-2001г. е извършен основен ремонт на съоражението на КП, което налага поделението да оборудва нови КП последователно в годините на две места (командири - подполковникЗвездомир Драгански, пополковник Тодор Дочев  и майор Никола Чорбаджиев). Значителен принос в подобряване на казармения район на под. 28540 и под. 34800 има командираът на поделението подполковник Дочев.
   През 2001г. под. 34830-Чепеларе е разформирано.


    Командири:

   1. Полковник Йордан Тодоров ГИДИКОВ (1968-1975г.)
   2.
Полковник Стоян Димитров ДИМИТРОВ (1975-1978г.)
   3.
Подполковник Стойко Кръстев КОЛЕВ (1978-1980г.)
   4.
Подполковник Любен Войнов ГЕОРГИЕВ (1980-1992г.)
   5. Майор Звездомир Цветков ДРАГАНСКИ (1992-1998г.)
   6.
Подполковник Тодор Цонев ДОЧЕВ (1998-2000г.)
   7. Майор Никола Георгиев ЧОРБАДЖИЕВ (2000-2001г.)
   8. Майор Тодор Евстатиев ЛАЗАРКОВ (2001-2003г.)
   9
Подполковник ДЖелчо Ганчев КУНЧЕВ (от 2003г.)
image
image
   8. Майор Петьо Лазаров МЕТАНОВ (1999-2001г.)
    9. Майор Никола Георгиев ЧОРБАДЖИЕВ (от 2001г.)
    Под. 10460 ( под. 36910) – Балчик (Кранево)


   На 05.08. 1968г. е сформирано орлв – Кичево с военнопощенски номер 10460, в района на с. Кичево. В състава на орлв-Кичево влизат: щаб, КП, свързочен възел, рлп Кичево - под. 20050, рлп Щръклево - под. 70070, рлп Разград - под. 20070  и рлп Балчик (с РЛС П-12, пребазирана от рлп Кичево).
   През 1973г. на въоръжение е приет новия за времето си ПРВ-9, който в последствие през 1981г. е заменен с ПРВ-13.
   През 1974г. КП и свързочния възел на под. 10460, а така също и местния възел - под. 20050, са предислоцирани на летище Балчик. Интересно е за историята на РТВ начинът за предислоциране на под. 10460 от Франгенското плато на летище Балчик. Това става в пълна неизвестноет за командването и личния състав чрез вдигане по "Бойна тревога" рано сутринта на 04.05.1974г. По новата си дислокация батальонът отново има четири рлп, разположени както следва: под. 20050-летище Балчик; под. 20070-Разград; под. 70070-Щръклево, като от под. 42240-Кичево на позиция на Франгенското плато до с. Кичево остава само една РЛС от типа П-12.
   Заемането и усвояването на позицията на летище Балчик е свързано с много трудности. Личния състав носи БД, осигурява полетите на авияцията на летище Балчик и Толбухин (Д0брич), строи КП, спално помещение, учебни кабинети и изгражда вишки за РЛС.
   Първите образци на РЛС П-37 са развърнати на позиции през 1977г.
image   В началото на 1978г. се извършва пренумериране на поделенията  от БА, като под. 90630 – Ямбол се преномерира в под. 32460 - Ямбол (3-ти ртп)
    Командири:
   1. Подполковник Ангел БОНЧЕВ (1968-1976г.)
   2.Майор Илия ИЛИЕВ (1976-1978г.)
   3.
Подполковник Васил КАРАМАНОВ (1978-1986г.)
   4. Майор Рахни Пенев РАХНЕВ (1986-1987г.)
   5.
Подполковник Добрин Дачев ЯНЕВ (1987-1990г.)
   6.
Подполковник Христо Иванов ГЕОРГИЕВ (1990-1992г.)
   7.
Подполковник Стефан Николов ЖЕЛЕВ (1992-1999г.)
   8.
Подполковник Найден Александров СТОЯНОВ (1999-2000г.)
   9. Майор Николай Стойчев ИВАНОВ (2000-2002г.)
  10.
Подполковник Димитър Петров ФИЛИПОВ (от 2002г.)
image

   Началници на щаба:

   
   1.
Подполковник Васил ПЕТКОВ (1968-1975г.)
   2. Капитан Илия ИЛИЕВ (1976-1977г.)
   3. Майор Драгия ДРАГИЕВ (1977-1981г.)
   4. Капитан ТОДОРОВ (1981-1982г.)
   5.
Подполковник Христо Иванов ГЕОРГИЕВ (1982-1990г.)
   6. Майор Стефан Николов ЖЕЛЕВ (1990-1992г.)
   7. Майор Никола Стойчев ИВАНОВ (от 1992г.)
image    Под. 20090 (под. 32720) – Радишево

    През 1974г. под. 20090 се сформира като самостоятелен батальон и е в състав:
   Управление:
   -Командир -Подполковник Иван Несторов ПЕНЧЕВ
   -ЗКПЧ
-Подполковник Иван Петров ГЕОРГИЕВ
   -НЩ - Майор Веселин Маринов НАНЕВ
  
-ЗКТЧ -Подполковник Тотю Иванов САРАЛИЕ
   - Началник на КП - майор Тодор Райков ПЕЙКОВ
   - Командир на свързочен взвод - лейтенант Христо Георгиев ТРЕНДАФИЛОВ
  
   Бойни поделения:

   Под. 44250 – Радишево, с РЛС П-35, П-12, ПРВ-9 и АСУ.
   -Командир
-подполковник Георги Димитров ГЕОРГИЕВ
   -Началник на АСУ и АСПД -подполковник Владимир Великов МИКОВ
   - Началник на РЛС П-12 с фаза
-подполковник  Здравко Христов МАРИНОВ
   -Началник на РЛС П12, той и ЗКТЧ - капитан Петко Пешев НИНОВ
   - Началник на РЛС-ПРВ- лейтенант Дамян Георгиев ГЕРГОВ стр.91

  - Командир на ЕСВ - старшина Петър Маринов ПЕТРОВ
   -Старшина на възела - старшина - Иван Маринов МЕЧЕНСКИ
 
Под. 10070 – Каменец, с РЛС П-12.
   -Командир, той и началник на РЛС - майор Ячо Еремиев ЯЧЕВ.
image
    От 01.09.1991г. към състава на поделението преминава под. 42520-Щръклево. Основната задача, която поделението изпълнява от създаването си до 1994г. е осигуряване на полетите и учебно-бойната дейност на авиобаза - Щръклево. От 08.03. 1994г. в поделението се разкрива КП и започва носене на постоянно БД и РЛР по график.
   През 1994г. под. 32720 се сформира като самостоятелен батальон. През 1997г. поради организационно-щатни промени и прекратяване на летателната дейност на летище Долна Митрополия е разформировано под. 42960 - Долна Митрополия. През 1998г. към състава на под. 32720 преминават под. 36010 - Медковец и под. 46720 - Видин, подчинени дотогава на под. 26500-Ломски форт. Под. 32720 става най-големият батальон както по численост, така и като разположение от територията на страната, обхващайки почти цяла Северна България. През 2000г. е закрито под. 44230-Каменец, а през 2001г. и под. 46720-Видинimage. От 2001г. започна процес на професионализиране на войските, като са назначени първите войници на кадрова военна служба.
   През 2003г. под. 32720-Радишевопретърпя последните организационно-щатни промени,като личния състав е редуциран в съответствие с новите изисквания, настъпилата модернизация на техниката и промяната в носенето на БД.
   Понастоящем редица военнослужещи от батальона участват в международни мироопазващи мисии зад граница: старшина Петьо Димитров, старши сержант Георги Григоров, сержант Красимир Кръстев, к.в. редник Десислава Богданова.


Командири:
    1. Полковник Иван ПЕНЧЕВ (1971-1978г.)
   2.
Подполковник Веселин НАНЕВ 91978-1991г.)
   3.
Подполковник
Руси РУСЕВ (1991-1994г.)
   4.
Подполковник
Михаил ЦАНКОВ (1994-2003г.)
   5.
Подполковник
Стефко КОСТОВ (2003-2005г.)
   6. Майор Георги ГЕОРГИЕВ (от 2005г.)


image
 


  
Под. 44380 – Ямбол
 
    Под 44380 - Ямбол е създадено на 01.09.1998г. в състава на под. 32460 - Ямбол. Поделението е дислоцирано в района на 3-ти ртп - Ямбол.
   Основните му задачи са сведени към: носене на постоянно БД с дежурни сили и средства и провеждане на мероприятия, imageосигуряващи поддържане на постоянна бойна готовност  и мобилизационна готовност и организирано привеждане впо-високо състояние и степени на БГ; водене на РЛР, контрол над въздухоплавателните средства и режима на полетите във въздушното пространство на РБ; предаване на РЛИ към ОЦВС и участие в изпълнение на задачите  поAir Policing и Renegade; осигуряване полетите на авияцията от 22-ри щаб и предаване на РЛИ за въздушната обстановка на потребителите от ПВО на ВВС и ВМС.
   От създаването на под. 44380-Ямбол в състава му се намират на въоръжение РЛС от типа П-12, П-18, П-37, П-15, СТ-68У, О-154 и ПРВ-13, свързочни средства и спомагателна техника.
   В изпълнение на плана за изграждане на единна система за ПВО на страната през юли 1998г. под. 32460 приема от състава  на 3-ти рл роти, дислоцирани в Горска поляна  (под. 32730 от състава  на 3-ти ОРТБ кбрру - Сливен) и Полски градец (под. 36510 от състава на 3-ти ОРТБ - Нова Загора), и от 01.09.1998г. ги предава в състава на под. 44380.
   Под. 44380 е в състав:
   -Щаб, КП и свързочен възел - Ямбол;
   -под. 36510-Полски градец;
   -под. 48600-Горска поляна;
   -под.48610- Маломир.
   От 15 септември 2001г. са разформирани под. 48600-Горска поляна и под. 48610-Маломир, а в състава  на под. 44380 е прието от кТа под. 52450 - Безмер.
   От 14.06. 2002г. под. 44380 преминава по нов щат и приема в състава си под.18840 от разформираното под. 18770-Братово.
   От 01.06.2003г. под. 44380 се реорганизира по нов щат, и се предпочинява от управлението на под. 32460 - Ямбол на управлението на под. 24980-Божурище.
стр.95.
  
image
    Kомандири на под. 48600 – Горска поляна:
   1. Подполковник Иван Стефанов ПЕТРОВ (1998-1999г.)
   2. Майор Христофор Ангелов МАРКОВ (2000-2001г.)
Kомандири на под. 48610 – Маломир:

   1. Капитан Димо Киров СЕРГИЕВ (1974-1978г.)
   2.
Капитан Христо Иванов ГЕОРГИЕВ (1978-1979г.)
   3
. Капитан Людмил Георгиев ПОЛИХРОНОВ (1979-1981г.)
   4
. Капитан Румен Андреев АНДРЕЕВ (1981-1984г.)
   5
. Капитан Иван Панайотов ТЕНЕВ (1984-1987г.)
   6
. Капитан Стойчо Николаев МАСЛЕНИКОВ (1987-1989г.)
   7
. Старши лейтенант Атанас Христов ПЕТКОВ (1989-1990Г.)
   8
. Старши лейтенант Николай Атанасов БУРОЛАКОВ (1990-1992г.)
   9. Капитан Станимир Недялков СТОЙНОВ ( 1992-1995г.)
  10
. Старши лейтенант Евгени Димитров ГЕНЧЕВ (1995-1998г.)
  11. Подполковник Димитър Ненов МАНГЪРОВ (1998-1999г.)
  12. Капитан Стою Радев СТОЕВ (2000-2001г.)
  13. Капитан Личко Александров ЛИЧЕВ (2001г.)

image

   Командир на под. 52450-Безмер
   1. Майор Илия Петков КАЛАЙДЖИЕВ (от 2001г.)


   Под. 10440 (под. 32440) – Хасково


   През 1968г. се сформира под. 10440-Хасково в състава на под. 24980, като включва в себе си: под. 20960-Хасково, под. 15390-Любимец и под. 20940- Фотиново. През 1969г. се сформира и под. 10660- Ивайловград с личен състав и техника, дислоцирани в района на рлв- Любимец до началото на 1971г. След 15.12. 1977г. военнопощенският номер на орлв - Хасково е променен на 32440, а рлп се преномерират както следва:
   под. 20960 - Хасково - под. 34920;
   под. 15390 - Любимец - под. 34930;
   под. 20940 - Фотиново - под. 34940;
   под. 10660 - Ивайловград - под. 18620.
   От създаването си до септември 1994г. поделението е орлв, а след това до разформирането си през 2002г. е аорлв.image
   Под. 32440 - Хасково във взаимодействие с останалите подразделения изпълняват задачи като: водене на РЛР на въздушния противник и предаване на разузнавателна информация, служаща за изменение степента на готовнос и бойно управление на съединенията, частите и подразделенията за ПВО; предаване на разузнавателна информация на един авиополк (авиобаза).
   Под. 34940 и под. 34930 са превъоръжени с РЛС П-37 и ПРВ-13 през 1993г. През 1995г. ПРВ-11 от под. 34930 - Любимец е предислоцирано в под. 34820 - Батак. През 1998г. под. 34930 е превъоръжено с РЛС П-18 от под. 46070 - Ихтиман на мястото на РЛС П-12 с АМУ-14 която е консервирана и се съхранява в района на под. 34930.
   От 1997г. към управлението на под. 32440 се разкрива школа за подготовка на специалисти  от РТВ, предислоциран от Ихтиман. От 15.09.2001г. под. 34930 - Любимец и под. 34940 - Фотиново са разформирани.  От 14.06. 2002г. се разформирова под. 18620 - Ивайловград. Под. 32440 е разформировано на 14.06. 2002г.
   През годините въоръжението и техниката претърпява следните промени: през 1975г. е приета на въоръжение и развърната РЛС О-14, ПРВ-9; през 1979г. е приета на въоръжение РЛС П-18; през 1980г. е приет на въоръжение ПРВ-13; ноември 1981г. - РЛС П-37. През юни 1990г. е приета на въоръжение в под. 18620 РЛС СТ-68У.
   През 1998г. от 25 юни кабини АСУ от системата "Въздух -1П" от под. 34940, под. 34930, под. 18620 - Ивайловград, като и кабина АСУ от под. 32 440 се сдават в под. 22070 - Божурище. Същата техника се бракува през 2001г.
   През 1999. е приета в под. 18620 от под. 44250 П-18 - резерв и включена в бойно дежурство на мястото на авариралата РЛС СТ-68У.
   През 2000г. АСУ и РЛС П-18 от под. 44250 - Радишево са пребазирани в под. 32440 към ШпРТВсп. През 2001г. е бракувана РЛС П-12 от под. 34940, 3бр. П-12 от под. 34930.

   Командири на под. 32440 – Хасково:
   1. Подполковник Стоян Костов ШОПОВ (1968-1971г.)
   2.
Подполковник Димитър Гичев ПРОЙНОВ (1971-1976г.)
   3.
Подполковник Данаил Георгиев ТЪРПОМАНОВ (1976-1981г.)
   4.
Подполковник  Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ ( 1981-1990г.)
   5. Майор Звездомир цветков ДРАГАНСКИ (1990-1992г.)
   6.Майор Делчо Генчев КУНЧЕВ (1992- 1997г.)
   7.
Подполковник Борислав Василев ПЕТРОВ (1997-2000г.)
   8. Майор Митко ЯНКОВ, майор Стефан ПЕРЕЛИЙСКИ (2000г.)
   9.
Подполковник  Калин Иванов ЦЕНОВ (2000-2001г.)
  10.Майор Стефан Димитров ПЕРЕЛИЙСКИ (ЗКТЧ, за командир 2001г. - 14.06. 2202г.)

image
 
4.
Капитан  Недялко Георгиев НЕДЯЛКОВ (1977-1981г.)
   5.
Капитан Никола Георгиев ХРИСТОЗКОВ (1981-1982г.)
   6.
Подполковник Ангел кирилов ИВАНОВ (1982-1985г.)
   7. Майор
Николай Симеонов ПЕТРОВ (1985-1988г.)
   8.
Майор Звеждомир Цветков ДРАГАНСКИ  (1988-1990г.)
   9. Майор Делчо Генчев КУНЧЕВ (1990-1992г.)
  10. Капитан Николай Иванов КОИЛОВ (1992-1994г.)
  11. Майор Стефан ДимитровПЕРЕЛИЙСКИ (1994-1999г.)
  12. Майор Митко Делчев ЯНКОВ ( 2000г. - 14.06. 2002г.)


image   ЗКТ на под. 32440 – Хасково:
  1. Майор Иван Ценов ИВАНОВ (1968-1971г.)
   2.
Подполковник Иван Николов ВАСИЛЕВ (1971-1976г.)
   3.
Подполковник Петър Ангелов ШУБЕЛИЕВ (1976-1990г.)
   4. Майор Иван Василев ТОШЕВ ( 1990-1994г.)
   5. Майор Васил Танев СТАЙКОВ (1994-1998г.)
   6. Майор Начко Нанев РАДУЛОВ (1998г. - 14.06.2002г.)Под. 10450 (под. 18770) - Братово

   През октомври 1968г. е разформирано под. 10450 от състава на 3-ти ртп. Поделението се намира в района на с. Братово, Бургаско. През 1978г. получава нов военнопощенски номер 18770.
   Основните задачи, изпълнявани от под.18770 - Братово, се заключават във: водене на непрекъснато РЛР на въздушното пространство, контрол режима на полетите и осигуряване с РЛИ учебно-бойната дрйност на ИА и ЗРВ. Осигуряване в радиолокационно отношение полетите на авиацията от 15-и иап - Равнец и подразделенията от ЗРВ.
   При създаване на поделението в състав му влизат:
   1.под. 10120 - Братово (сега под. 18840).
   2.под. 15400 - Ахтопол с последен военнопощенски номер 38060.
   3.под. 20040 -Житарево. През декември 1976г. поделението се пребазира на нос Емине. От 1978г. е с военнопощенски номер 36980.
image   През октомври 1985г. в състава на под. 18770 влиза под. 42240 - Балчик. Същото през 1996г. излиза от състава на поделението.
   4. Управление, Щаб, КП с АСУ "Въздух1М", свързочен възел.
   Въоръжение и бойна техника хронологично са следните:
   Под. 188440-Братово:
   -1968г. - П-14, П-35, П-12, ПРВ-10, ПРВ-11;
   09.09.1976г. - получена П-37;
   1978г. - получена П-18 (на мястото на П-12);
   1980г.- получена ПРВ-13, ПРВ-10;
   1981г.- полученаП-37 (на мястото на П-35);
   1983г. - ПРВ-11 сдадена в Кранево;
   1985г.- получена П-37 с ЦСДЦ;
   1988г.- получена О-14 (на мястото на П-14);
   1991г. - от комендатурата получени ПРВ-13, ПРВ-17;
   2002г. - сдадена  ПРВ-17.
    Под. 38060 – Ахтопол

    -1968г. - П-12, П-15
   - 1978г. получена П-18;
   - 1980г.
- получена ПРВ-10;
   - 1983г.- получена ПРВ-9;
   - 1992г.- получена 2 бр. П-37;
   - 1994г.- Брак на ПРВ-10;
   - 1996г.- П-37 сдадена на ВМС;
   - 2001г.- брак на П-12 и на 2 бр. П-15;
   - 2001г.- сдадена П-37 на ВМС и П-18 в под. 22070 - София.
  
   Под. 36980 – Емона
   - 1966г.- П-20, П-12, П-15, П-10;
   - 1968г.- ПРВ-10;
   - 1972г.- ПРВ-9, ПРВ-30;
   - 1973г.- ПРВ-20;
   - 1976г.- ПРВ-15;
   - 1977г.- П-12;
   - 1990г.- П-12, П-18;
   - 1993г.- П-13, П-37.


   Командири на под. 18770 – Братово:


   1. Подполковник
Петър Якимов ПЕТРОВ (1968-1972г.)
   2. Подполковник Никола Иванов КОЛЕВ (1972- 1973г.)
   3.
Подполковник Тодор Каменов ТОДОРОВ (1973- 1974г.)
   4.
Подполковник Иван Димитров ГЕОРГИЕВ (1974- 1975г.)
   5.
Подполковник Йордан Йосифов ГЕОРГИЕВ (1975-1986г.)
   6. Подполковник Войно Янакиев ЯНАКИЕВ (1986- 1990г.)
   7. Майор Румен Андреев АНДРЕЕВ (1990- 1992г.)
   8.
Подполковник Стоян Николов КЪРМЪРОВ (1992- 1999г.)
   9.
Подполковник Станислав Тенев МАРКОВ (1999- 06.2002г.)      стр.101                  
image
image
image
Под. 10410 (под. 26500) – Ломски форт

    Поделението е създадено през октомври 1968г. с военнопощенски номер 10410 и дислокация в София. Основните му задачи са носене на постоянно БД с дежурните сили и средства; провеждане на мероприятия, осигуряващи поддържането на постоянна бойна и мобилизационна готовност и организирано провеждане  в по-високо състояние и степен на БГ; радиолокационно осигуряване на полетите на авиацията.
   Под. 10410 е подчинено на 1-ва ртбр със състав: щаб, КП с АСУ, свързочен възел, КРАС и следните бойно подразделения:
   - под. 10020 - Ломски форт; под. 10010 - Черни връх и под. 10670 - Добри дол.
   През есента на 1973г. от състава му излизат под. 10010 - Черни връх, а са включени поделения 10080 - Медковец и 10030 - Доброславци.
   Поделението заема I място в РТВ през 1975г., II място в РТВ през 1976г., III място през 1977 и 1978г.
   През 1079г. от състава му излизат под. 34690 - Добри дол, а са включени поделения 34710 - Игралище и 34730 - Гоце Делчев.
   През 1982г. поделението е класирано на III място в РТВ и ртрб. Най-голямото постижение е класирането на III място в РТВ и званието "Батальон първенец в ПВО и ВВС" и преходното червено знаме на командващия ПВО и ВВС и първо място в ртрб през 1983г.
   През декември 1984г. поделението е посетено от делегация на Вършавския договор начело със замесник НЩ на Обединените въоръжени сили на страните от Вършавския договор.
   През септември1993г. е сформирано поделение 46720 – Видин. Същото е развърнато в района на летищен комплекс Видин.
   От 1998г. се реорганизира под. 26500 – Ломски форт в състав: под. 18580 - Ломски форт, под. 34710 - Игралище и под. 34730 – Гоце Делчев.
   От 1998г. се разформироват под. 46720 - Видин и под. 34430 - Мировяне. Под. 46720 - Видин и под. 36010 - Медковец са придадени към под. 32 720 - Радишево. През 2001г.  на под. 28050 - Божурище се преподчиняват под. 18580 - Ломски форт и под. 34710 - Игралище, а под. 34730 - Гоце Делчев се разформирова.                                                                     image    8. Майор Томо Хинков ТОМОВ (1994-1996г.)
   9. Майор Николай Иванов  КОИЛОВ (1996- - 15.09. 2001г.)

   Началници на щаба:
  1. Подполковник Васил Иванов КОСТОВ (1968-1973г.)
  2. Капитан Петър Недялков ПЕТРОВ (1973-1977г.)
  3. Майор Вълчо Грозев КРАЕВ (1977-1979г.)
  4. Майор Димо Киров СЕГИЕВ (1979-1982г.)
  5. Майор Райчо Георгиев ТАСКОВ ( 1982-1988г.)
 
image  ЗКС (ЗКТ):
  
1.
Подполковник  Борислав Данов МИТОВ (1978-1980г.)
   2. Старши лейтенант Красимир Трайчов ТАКОВ (1980-1983г.)
   3.Майор Марин Иванов МАРИНОВ(1983-1985г.)
   4. Подполковник Желяско Кирилов ВАНКОВ (1985-1986г.)
   5. Капитан Валентин Василев ПЕТРОВ (1986-1987г.)
   6. Капитан Димитър Божинов ГЕРГОВ (1987-1995г.)
   7. Майор Емил Нинов НИНОВ (1995-2000г.)
   8. Майор Тодор Димитров СТАВРЕВ (2000г. -15.09.2001г.)                                                   Гласувай:
01. анонимен - adobe pdf file
17.02.2012 17:51
pdf editor linux adobe getflashplayer http://etbyppp.hostingsociety.com/acrobat-9-standard.html acrobat 9 standard
цитирай
2. анонимен - buy kamagra online 15171
20.10.2012 06:44
<a href=http://orderkamagranow.com/#czkrg>buy kamagra 100mg</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#jlfnw >purchase kamagra</a> , http://orderkamagranow.com/#eiirj kamagra soft
цитирай
3. анонимен - buy levitra 785
20.10.2012 07:43
<a href=http://orderlevitrahere.com/#ynrdi>buy levitra online</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#ksisf >levitra without prescription</a> , http://orderlevitrahere.com/#jxgel cheap generic levitra
цитирай
4. анонимен - payday loans 458 12023
20.10.2012 15:28
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#6455>payday loan</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#18807>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#6996 payday loans
цитирай
5. анонимен - generic viagra 629 3000
20.10.2012 17:00
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#10575>viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#15240>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#5399 buy viagra
цитирай
6. анонимен - purchase levitra
21.10.2012 03:48
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#3323 - cheap levitra, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#7754>cheap generic levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#2840 online
цитирай
7. анонимен - cialis 40 mg 17336
22.10.2012 02:47
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#bjtaj>cialis online without prescription</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#yegwm >cheap generic cialis</a> , http://ordercheapcialishere.com/#fsnnd buy cialis
цитирай
8. анонимен - viagra 25 mg 16251
22.10.2012 07:41
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#qqkxw>viagra 120 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#clbay >buy generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#fmnow viagra 120 mg
цитирай
9. анонимен - buy cialis online 320 11711
22.10.2012 10:24
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#2742>generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#18987>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#15263 buy cialis online
цитирай
10. анонимен - payday loans 750 1866
22.10.2012 14:27
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#577>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#12243>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#254 payday loans
цитирай
11. анонимен - buy cheap levitra
23.10.2012 18:34
If you want to buy levitra use keywords <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#7692>buy levitra</a>, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#2272>order levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#2471 online
цитирай
12. анонимен - generic cialis 5665
24.10.2012 06:33
<a href=http://cialisstorehere.com/#zjerg>generic cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#xvmtj >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#qwlws buy cialis
цитирай
13. анонимен - cheap viagra 16523
24.10.2012 07:34
<a href=http://viagrastorehere.com/#vsyah>generic viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#biqmg >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#snapa cheap viagra
цитирай
14. анонимен - cheap kamagra 12685
25.10.2012 19:24
<a href=http://kamagrastorehere.com/#mpsja>buy kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#jbmvk >cheap kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#bdcou buy kamagra
цитирай
15. анонимен - generic levitra 20950
26.10.2012 00:40
<a href=http://levitrastorehere.com/#sbbva>cheap levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#moqhn >buy levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#tgsdw generic levitra
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: bna
Категория: История
Прочетен: 296396
Постинги: 17
Коментари: 56
Гласове: 7
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031